Μυκητοκτόνα

Embrelia SC

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60712/08.11.2018

embreliasc

Γενικές πληροφορίες

embrelia SC: Η σίγουρη επιλογή για τον σύγχρονο δενδροκόμο

Το Embrelia SC, περιέχει δύο δραστικά συστατικά με διαφορετικό και συμπληρωματικό τρόπο δράσης που διασφαλίζουν υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας σε φουζικλάδιο και ωίδιο μηλοειδών και ωίδιο και μονίλια ροδακινιάς. Το Difenoconazole (τριαζόλη DMIs) κινείται δεαλασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά ως αναστολέας της βιοσύνθεσης των στερολών (IBS). Το Isopyrazam (καρβαμιδική πυραζόλη SDHI) έχει προστατευτική δράση και δεσμεύεται στην κηρώδη στοιβάδα. Δρά ως αναστολέας της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI). 

Πλεονεκτήματα:

✓ Άριστος έλεγχος στο φουζικλάδιο, στη μονίλια, και στο ωίδιο σε καρπούς και φύλλα.

✓ Ισχυρή προληπτική και θεραπευτική δράση.

✓ Ιδανικό για προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM).

✓ Υψηλή αντοχή στην έκπλυση.

✓ Ευελιξία στην εφαρμογή του.

✓ Μεγάλη διάρκεια δράσης που καλύπτει τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών.

✓ Σύγχρονο μυκητοκτόνο νέας χημείας με καινοτόμες ιδιότητες.

 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αχλαδιά Κλαδοσπορίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Αχλαδομηλιά Αλτερναρίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Κυδωνιά Αλτερναρίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Μεσπηλιά Αλτερναρίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Μηλιά Αλτερναρίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Μουσμουλιά Αλτερναρίωση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
  Φουζικλάδιο 100 κεκ/100λιτρ  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  
Ροδακινιά Μονίλια 100 κεκ/100λιτρ 7
  Σκωρίαση 100 κεκ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ωίδιο 100 κεκ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.