Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Feranto 50 WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60362/14.4.2013

feranto_wg

Γενικές πληροφορίες

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση. Το Feranto 50 WG διαθέτει αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δυο ώρες μετά την εφαρμογή του.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Μαύρη σήψη 20 γρ/στρ. 42
  Ωίδιο 20 γρ/στρ.  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Μαύρη σήψη 20 γρ/στρ. 42
  Ωίδιο 20 γρ/στρ.  
Αχλαδιά Στεμφύλιο 20 γρ/στρ. 28
  Φουζικλάδιο 20 γρ/στρ.  
Ελιά Κυκλοκόνιο 12-20 γρ/στρ. 30
Κυδωνιά Φουζικλάδιο 20 γρ/στρ. 28
  Ωίδιο 20 γρ/στρ.  
Μηλιά Φουζικλάδιο 20 γρ/στρ. 28
  Ωίδιο 20 γρ/στρ.  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.