Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Miraculix 45 EC

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60234/23.12.2008

miraculixec

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Κριθάρι Ελμινθοσπορίωση 100 κεκ/στρ. 60
  Παρασιτικό πλάγιασμα 100 κεκ/στρ.  
  Ρυγχοσπορίωση 100 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 100 κεκ/στρ.  
Σιτάρι Παρασιτικό πλάγιασμα 100 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
  Σεπτορίωση 100 κεκ/στρ.  
  Φουζαρίωση 100 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 100 κεκ/στρ.  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.