Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Zirafin 76 WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60264/11.2.2010

zirafinwg

Γενικές πληροφορίες

Το Ziram είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρµογή στις καλλιέργειες: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) και για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον εξώασκο, το κορύνεο και τη φαιά σήψη. Το Ziram παρεµποδίζει τ η βλάστηση τ ω ν σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις τ η ν ανάπτυξη του µυκηλίου εµφανίζοντας προληπτική δράση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αχλαδιά Καστανή κηλίδωση 250-300 γρ/100λιτρ 60
  Φουζικλάδιο 250-300 γρ/100λιτρ  
Μηλιά Φουζικλάδιο 250-300 γρ/100λιτρ Τέλος άνθησης
Ροδακινιά Εξώασκος 250-300 γρ/100λιτρ Τέλος άνθησης
  Κορύνεο 250-300 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 250-300 γρ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.