Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας του embrelia

Μηλιά
embrelia

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις πολυάριθμες εφαρμογές του καινοτόμου μυκητοκτόνου Embrelia κατά του Φουζικλαδίου σε μηλιές

Ημερομηνία και ώρα
-