Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θρέψη

Απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα - ιχνοστοιχεία

water solub

Γενικές πληροφορίες

Λιπάσματα υδατοδιαλυτά σε πολλούς διαφορετικούς τύπους για χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας

Προϊόντα

Διαθέσιμοι τύποι

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ABOCOL
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
TECHNICAL GRADE
CaO=26,5% N=15,5% Σακ. 25 kg
ALFA CAL
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ - υδατοδιαλυτό
CaO=26,5% N=15,5% Σακ. 25 kg
MULTI CAL GG - HAIFA
Για υδρολίπανση και διαφυλλικούς ψεκασµούς
CaO=26% N=15,5% Σακ. 25 kg
ALFA MAG Μg (NO3)2 - 6H20
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ - κρυσταλλικό
MgO=16% N-NO3=11% Σακ. 25 kg
MAGNISAL - HAIFA Μg (NO3)2-6H20
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ - κρυσταλλικό
MgO=16% Σακ. 25 kg
BITTERMAC HAIFA
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ - κρυσταλλικό
MgO=16% Σακ. 25 kg
ΕPSOΤΟP Κ+S MgSO4 - 7H2O
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ - κρυσταλλικό
MgO=16% Σακ. 25 kg
ALFA MAP 12-61-0 Σακ. 25 kg
MULTI MAP 12-61-0 Σακ. 25 kg
ALFA MKP 0-52-34 Σακ. 25 kg
MULTI MKP 0-52-34 Σακ. 25 kg
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ GG - HAIFA
Κρυσταλλικό -100% υδατοδιαλυτό
13,5-0-46,2 Σακ. 25 kg
MULTI SOP 0-0-50 Σακ. 25 kg
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ κρυσταλ. KEMIRA 0-0-50 Σακ. 25 kg
NPCAL 13-45-0+5CaO Σακ. 25 kg
ALFA UP 17-44-0 Σακ. 25 kg
MULTI UP 17-44-0 Σακ. 25 kg
OYΡΙΑ TECHNICAL SKW 46-0-0 Σακ. 25 kg
ΒΟΡΑΚΑΣ ∆ΕΚΑΥ∆ΡΙΚΟΣ 10,5% w/w min B Σακ. 25 kg