דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי עש התפוח המדומה FCM Ropes

נדיפיות פורמון להפחתת האוכלוסייה של עש התפוח המדומה
כל נדיפית מכילה
Z-8-dodecenyl acetate 71 mg/rope
E-8-dodecenyl acetate 167 mg/rope
E/Z-8...

חוטי עש התפוח המדומה

מידע כללי

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע"י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית עש התפוח המדומה.  משך פעילות הנדיפית 120-100 יום.

מידע כללי

שיטות התלייה

תלה בגובה 1 מטר מתחת לצמרת מחוץ לקרינה ישירה של השמש. הצב את החוטים באופן אחיד בכל המטע/פרדס. הצב כמות חוטים כפולה בשולי המטע/הפרדס.

הערה:
יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את החוט.

מועד הטיפול

צריך לתלות על פי ניסיון מקומי ובעצת המדריך האזורי ו/או אגרונום החברה. התלייה תעשה לפני גיחת הבוגרים.

הערות לטיפול

יש לשלב במשטר ההדברה ריסוסים עם קוטלי חרקים המורשים בגידול. השימוש בקוטלי חרקים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן יש לרסס בהתאם לצורך. אין ליישם חוטים בחלקות קצרות או צרות. מינימום גודל חלקה לטיפול הוא 50 דונם כגוש אחד. ככל שהאזור המבולבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מהגירתן של הנקבות המופרות יהיה קטן יותר. חלקות לא מטופלות עלולות להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לחלקות המטופלות (מרחק של פחות מ- 300 מטר). הפרומון כבד יותר מהאוויר ועל כן נטייתו לשקוע מטה. באזורים תלולים וכן ליד כבישים מהירים ייתכן קושי של שמירת ריכוז הפרומון באוויר. משך הפעילות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקרים כאלה ובכל תנאי שטח בעייתיים אחרים נא לפנות לנציג החברה לייעוץ.

ניטור

בגידול המיועד לטיפול בחוטים יש להציב מלכודות פרומון לניטור לפני תליית החוטים. לאורך כל תקופת פעילות החוטים, לא יתבצעו לכידות במלכודות הניטור. תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות החוטים. יש לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות.
במקרה של נגיעות יש להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.