דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי סס הנמר Leopard Moth Ropes

נדיפיות לבלבול זכרי עש סס הנמר
כל נדיפית מכילה:
(E, Z)-2, 13-octadecadienyl acetate 57 mg/rope
(E, Z)-3, 13-octadecadienyl acetate 2.3 mg/rope

חוטי סס הנמר

מידע כללי

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע"י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית עש סס הנמר במשך כ-80 יום.

מידע כללי

שיטות התליה

תלה בגובה 1 מטר מתחת לצמרת מחוץ לקרינה ישירה של השמש. מציבים את החוטים ב אופן אחיד ע"פ כל המטע, להוציא עצי שוליים, בהם מציבים חוטים בכמות כפולה.

הערה:
יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את החוט.

 

מועד טיפול

צריך לתלות לפני גיחת הבוגרים מתרדמת החורף. באקלים לא קיצוני צפוי לקבל פיזור אחיד של הפרומון למשך כ-80 ימים.

הערות לטיפול

בשנה הראשונה צריך לשלב במשטר ההדברה ריסוסים עם קוטלי חרקים מתאימים או טיפול ידני עם השימוש בחוטי פרומון, בהתאם לרמת הנגיעות. השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן מותר לרסס בהתאם לצורך. קוטר הנדידה של הנקבה כ-6 מ,, לכן יש סכנה של אילוח רק מחלקות לא מטופלות צמודות או מכיוון הרוח. מכיוון שהפרומון יותר כבד מהאוויר יש לו נטייה לשקוע לכוון הקרקע. באזורים תלולים ליד כבישים מהירים יתכן קושי של שמירת ריכוז הפרומון באוויר. במקרים כאלה יתכן צורך לפיזור פעם נוספת. פנה לנציג החברה לייעוץ.

משך הפעילות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. בתנאים כאלה יש צורך להגביר את המינון או לתכנן משטר הדברה משולב עם קוטלי חרקים.

ניטור

היום אין שיטה יעילה לניטור המזיק באמצעות מלכודות פרומון. צריך לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגיעות צריך להשתמש באמצעי ההדברה המקובלים.