דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

מוספילן למריחה Mospilan for Trunk Treatment

קוטל חרקים סיסטמי להדברת עש המנהרות של ההדר.
מכיל: 20% acetamiprid

מוסיפלן למריחה

מידע כללי

מוספילן הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.

לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

מידע כללי

הוראות השימוש

התכשיר מיועד לטפול ישיר לגזע העצים. התכשיר מכיל צבע כך שניתן יהיה לזהות את מקום הטיפול. אין למהול אותו במים.

טיפול בשתילים לאחר הנטיעה יעשה עם פריצת הלבלוב השני. טיפול במועד מוקדם יותר עלול לפגוע בהתפתחות השתילים. טווח המינונים מתייחס בהתאמה לטווח קוטר הגזע.

הטיפול יינתן עם הופעת הזחלים הראשונים בעלים. כדי למנוע עמידות אין לטפל ברציפות באותה עונה במוספילן אלא לטפל לסירוגין בקוטל מזיקים שמנגנון פעולתו אחר.

הוראות השימוש במברשת המסופקת עם התכשיר

טבילת המברשת בתכשיר (ללא מהילה במים). "סחט" עודפי הנוזל על דפני הכלי. מריחה על הגזע/הזרוע – מתחת להסתעפות הענפים הראשיים מלמטה למעלה לאורך כ-20 ס"מ תיתן כ-0.15 סמ"ק. מריחה הלוך וחזור (ללא טבילה חוזרת) תיתן כ-0.25 סמ"ק. כאשר צריכים לתת מינון גבוה מ-0.25 סמ"ק, ניתן לטבול מחדש את המברשת ולמרוח בצדדים אחרים של הגזע/הזרוע. שימוש במברשת זו מתאים לעצים שקוטרם עד 45 מ"מ. לעצים/זרועות שקוטרם 65-45 מ"מ אפשר להשתמש במזרק או בפיפטה. נזילת התכשיר על הגזע/הזרוע תוך כדי יישומו אינה פוגעת ביעילותו.