דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי פיזור PB Ropes

נדיפיות לבלבול זכרי ההלקט הורוד
כל נדיפית מכילה:
(Z,Z)-7,11-Hexadecadien-1-yl acetate 64 mg
(Z,E)-7,11-Hexadecadien-1-yl acetate 61 mg

חוטי פזור

מידע כללי

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות. כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית ההלקט הוורוד במשך כ-80-60 יום.

מידע כללי

מועד הטיפול

מפזרים את החוטים כשבועיים לפני הופעת כפתור בגודל ראש סיכה.

הערות לטיפול

חלקות סמוכות לא מטופלות, חלקות משנים קודמות שלא נחרשו כהלכה, שאריות כותנה או צמחים מעונה קודמת עלולות להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם לאילוח במזיק ולנזק.

אין לטפל בחוטים בחלקות קצרות או צרות. מינימום גודל חלקה לטיפול - גוש של 100 דונם.

משך הפעילות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקרים כאלה ובכל תנאי שטח בעייתיים אחרים, נא לפנות לנציג החברה לייעוץ.

שיטות התלייה

קושרים את החוטים בצורה רופפת לגבעולי צמחי הכותנה כאשר הם פזורים בצורה אחידה על פני השדה המטופל. אפשר ללפף על שיפודים ולפזר את השיפודים בשטח.

ניטור

בשדה המיועד לטיפול בחוטי פזור+ יש להציב מלכודות פרומון לניטור.

במשך כל תקופת פעילות החוטים צריכה הלכידה במלכודות הניטור להיות אפס.

תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים.

לצורך בקרה על יעילות פעולת החוטים בדיכוי הנגיעות יש לבדוק נוכחות ביצים ו/או זחלים של ההלקט הוורוד ע"ג ההלקטים ובתוכם.