נימיקס

תכשיר מווסת גדילת חרקים המבוסס על החומר הפעיל Azadirachtin תוצרת חברת CERTIS USA. התכשיר מופק מזרעי עץ האיזדרכת ההודית (נים) ומיועד להדברת זחלי טוואי התהלוכה של האורן בהזרקה לגזע התכשיר בעל רישוי תברואי !