דילוג לתוכן העיקרי
עיטוי זרעים

אקטליק

תרכיז מתחלב להדברת מזיקים
מכיל: Pirimiphos-methyl 500 g/L

AKTELIC 5L big_tcm68-78974.jpg

מידע כללי

אקטליק 50 מיועד להדברת מזיקי מחסן במחסנים ריקים, אסמים, ממגרות, מחסני אוניות וכו'. כמו כן להדברת מזיקי גרעיני חיטה ושעורה, תירס וכו' באחסון.

התכשיר מותר לשימוש רק על ידי מדבירים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה.