מבוא

Orvego - הינו קוטל פטריות חדש מבית BASF

Orvego - מצטיין ביעילותו בהדברת מחלות הכימשון והכשותית במגוון גידולים.

Orvego - מכיל שני מרכיבים פעילים:
1. Initium מרכיב חדש אשר נקשר לשכבת השעווה בעלה
2. Dimethomorph מרכיב סיסטמי אשר חודר לתוך רקמות העלה

אורבגו

Orvego דרכי פעולה

Initium - מולקולה כימית חדשה
Initium - חוסם מעבר אלקטרונים
בתהליך הנשימה
Initium - נותר קשור לשכבת השעווה
שבעלה ולכן לא נשטף ע"י גשם או
השקיה

Dimethomorph - פוגע ביצירת
דופן התא של הפטרייה
Dimethomorph - גורם לכך
שהתא לא מסוגל לגדול ומתפוצץ
Dimethomorph - משפיע על מגוון
רב של תהליכים

אורבגו

Orvego להדברת מחלת הכימשון

כימשון - מחלה הפוגעת בגידולים ממשפחת הסולניים. המחלה תוקפת עלים, גבעולים ופקעות, מפחיתה את היבול ובנגיעות חמורה אף משמידה אותו. את הכימשון מחוללת הפטרייה Phytophthora infestans. הפטרייה מייצרת מנבגים דמויי לימון על גבי התפטיר הגדל באופן בלתי מסתיים. על גבי עלי הפונדקאי מתפתחים כתמים חומים המוקפים בטבעת ירוקה - אפורה, ועל גבי הגבעולים או הפטוטרות - לכתמים חומים מוארכים.

על מנת לקבל תוצאות מיטביות יש ליישם את ה Orvego בשלב המניעה

Orvego ניתן ליישום בכל שלבי הגידול ללא ציפוף טיפולים

אורבגו

כשותית

במשפחת הכשותיות קיימים מינים רבים, ביניהם כשותית הגפן (Plasmopara viticola), כ. הדלועיים, כ. החסה וכ. הבצל (Peronospora destructor). כשותיות תוקפות חלקי צמחים שונים בהתאם למין הפטרייה ולמין הצמח. מרבית הכשותיות תוקפות בעיקר את העלווה, אבל כשותיות מסויימות מדביקות גם גבעולים, פירות, פרחים ואפילו שורשים.

Orvego משלב שני חומרים פעילים שונים, וע"י כך מונע את התבססות הפטרייה גם בשלבים הראשונים של חייה וגם לאורך כל שלבי מחזור החיים.

אורבגו

סרטון