דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

סלפי סטרים Selfie Stream

סלפי סטרים Selfi Stream

מידע כללי

רצוי להחדיר את החומר בתוך הקרקע מיד לאחר יישומו. צריך להקפיד שהיישום ייעשה באזור בו מתפתחת מערכת השורשים של הגידול. במטעים מושקים בטפטוף מטפלים מתחת לטפטפות, במטעים מושקים במתזים - באזור ההרטבה. בכל מקרה צריך להמיס את החומר במים וליישם אותו בצורת תמיסה. ביישום באמצעות מערכת ההשקיה, עדיף להחדיר את החומר בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן ליישם את התכשיר גם דרך דוד הדישון או משאבת דשן באמצעות מערכת ההשקיה. בכל מקרה צריך להפעיל את מערכת ההשקיה מיד לאחר היישום.