דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

אנדיבאג ANDYBUG

תכשיר אורגני מבוסס על אסטרים של סוכרוז ושומנים
להדברת מזיקים בגידולים שונים.
מכיל: sucro-glycerides 80%

אנדיבאג AndyBug

מידע כללי

התכשיר פוגע בשלמות מבנה השלד החיצוני ע"י פירוק השכבה השעוונית-

דבר הגורם לאיבוד נוזלים והתייבשות החרק. התכשיר אינו פוגע בדבורים.