דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

טרופיגן TROPIGAN

קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי-עלים בחיטה, מטעים ולאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות
מכיל: 720 גר' מלח אמין...

טרופיגן Tropigan

מידע כללי

קוטל עשבים רחבי עלים חד ורב שנתיים בחיטה, מטעים, לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות.

מידע כללי

מנגנון הפעלה

התכשיר נקלט בעלוות העשבים וגורם לעיכוב גדילה ועיוות הצימוח.

הדברה מיטבית תתקבל כאשר התכשיר מיושם על עשבים בשלב 6-2 עלים.