דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סרקדיס

קוטל מחלות תרכיז רחיף קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI .החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה

סרקדיס

קוטל מחלות תרכיז רחיף קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI .החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית בעלה עם זרם המים. התכשיר עמיד לגשם להשגת טיפול מניעתי לאורך זמן.

מכיל : L/g 300  Fluxapyroxad