אדמירל סופר

מכיל את הפירטרואיד ביפנטרין ואת המג"ח נובלורון המעכב היוצרות כיטין בחרק (הפוגע בהתנשלות החרק, במעבר מדרגה לדרגה) והן בפוריות החרק.

מכיל את הפירטרואיד ביפנטרין ואת המג"ח נובלורון המעכב היוצרות כיטין בחרק (הפוגע בהתנשלות החרק, במעבר מדרגה לדרגה) והן בפוריות החרק.

חומר פעיל

ביפנתרין + נובלרון