דילוג לתוכן העיקרי
מוצרי תברואה למדבירים

אדמירל סופר

מכיל את הפירטרואיד ביפנטרין ואת המג"ח נובלורון המעכב היוצרות כיטין בחרק (הפוגע בהתנשלות החרק, במעבר מדרגה לדרגה) והן בפוריות החרק.

Admiral super big.jpg

מכיל: ביפנתרין
 (w/w )4.71% Bifenthrin, נובלרון (w/w )4.71% Novaluron התכשיר מכיל את הפירטרואיד ביפנטרין ואת המג"ח נובלורון המעכב היוצרות כיטין בחרק (הפוגע בהתנשלות החרק, במעבר מדרגה לדרגה) והן בפוריות החרק. 

ממס עקרי: מים מזיקי מטרה תיקנים, נמלים, פשפש מיטה, פרעושים וחרקים זוחלים אחרים