האנשים שלנו

צוות דרום

אדמה מכתשים
הבית של החקלאים

צוות צפון

כולנו אנשי אדמה

מחלקת זרעים

חוכמה גדולה
היא עבודת האדמה

צוות משרד

הכל מתחיל באנשים