קוטלי מחלות

ולבון

להדברת כימשון בתפו"א, ובעגבנייה וכשותית במלפפון, מלון וגפן

ולבון

מידע כללי

ולבון הינו תכשיר המכיל שני חומרים פעילים להדברת כימשון בתפו"א ובעגבנייה, וכשותית במלפפון, מלון וגפן.

התכשיר מכיל isopropyl-Benthiavalicarbהשייך למשפחת amide acid Amino ו-Mancozeb השייך למשפחת Dithiocarbamate ,

התכשיר פועל במניעה ובתגובה.

אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים.

לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע.

שילובים

תפוח אדמה

ניתן לשלב ולבון עם קוהינור ומנצידן.

עגבניה

ניתן לשלב ולבון עם דותן במינון 300 סמ"ק/ד'.

מלפפון

ניתן לשלב עם אופיר 2000 ,נמרוד, שביט, סוויץ, ורטימק ופלורמייט.