דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

דורפס

קוטל חרקים זרחן אורגני, המעכב את פעילות האנזים כולין אסטראז. להדברת מזיקים בגידולי שדה, מטעים ופרחים.

דורפס

מידע כללי

דורפס קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגנים, המעכב את פעולת האנזים כולין אסטארז. להדברת מזיקים בגידולי שדה, במטעים ובפרחים.

התכשיר פועל כרעל מגע וכרעל נשימה.

במידה ואין הגבלת יישום בטבלת אופן היישום, אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים.

לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי מקבוצה כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול פגע.