קשת

להדברת מזיקי דגנים באחסון

קשת

מזיקים עיקריים

  • חדקונית האורז

  • אורזית משוננת

  • חיפושית הקמח

  • נובר התבואה

מידע נוסף

פירתרואיד המיועד להדברת מזיקי גרעיני דגניים המאוחסנים בממגורות (חדקונית האורז, אורזית משוננת, חיפושי הקמח, נובר התברואה ואחרים).

חומר פעיל

Deltamethrin