דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

שרפז

קוטל חרקים מקבוצת הפירתרואידים הסינטטיים

מידע כללי

קוטל חרקים מקבוצת הפירתרואידים הסינטטיים. שרפז פועל כרעל מגע ורעל קיבה. אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר על חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע.