מיון לפי

כשותית הבצל

על שילוב החומרים הייחודי של הגאוס אקסטרה ולמה הוא כל כך יעיל מול הכשותית והסטמפיליום?

כשותית הדלועים

היא נעה מלמטה למעלה ויכולה לגרום לנזק גדול ליבול.
איך נלחמים במחלת הכשותית?

סל פתרונות לגידול גפן - אדמה מכתשים

הגפן היא אחד מסמלי ארץ ישראל ויש לה תכונות ייחודיות של הישרדות.
אולם, כדי לקבל יבול גבוה, יש להקפיד על הדברת מחלות ומזיקים לפי השלב הפנולוגי...