מיון לפי

סל פתרונות לגידול גפן - אדמה מכתשים

הגפן היא אחד מסמלי ארץ ישראל ויש לה תכונות ייחודיות של הישרדות.
אולם, כדי לקבל יבול גבוה, יש להקפיד על הדברת מחלות ומזיקים לפי השלב הפנולוגי...

המלצות להגנה על הכרם שלך

הגיע הזמן לקחת את ההגנה של הכרם שלך בשתי ידיים ו-48 פתרונות הדברה שונים שיגנו על כל שבעת שלבי הגידול של הגפן.