מיון לפי

אקריות הקורים- מזיק קטן וטורדני

משפחת אקריות הקורים (Tetranychidae) מורכבת מיותר מ-1,300 מינים הנפוצים ברחבי העולם. אקריות הקורים, פעילות במגוון רחב של אזורי אקלים ובתי גידול...

מדיניות Cookies

מדיניות Cookies )"עוגיות"( מדיניות Cookies )"עוגיות"( זו מתארת את האופן שבו אדמה עושה שימוש בעוגיות. מדיניות העוגיות חלה אך ורק ביחס לאתרי אינטרנט, אתרים סלולריים או ישומונים סלולריים אשר מופעלים על ידי אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ, שמשרדה הרשום הוא ב- ]רחוב גולן, קריית שדה התעופה , 7015103 ישראל[ )"אדמה" או "אנו", "שלנו" או "אנחנו"(, בהם מופיע קישור ישיר למדיניות Cookies זו )"האתר" או "האתרים"(. האתר שלנו משתמש בעוגיות במטרה להבטיח שנעניק לך חוויה מיטבית על ידי מתן מידע המותאם לך אישית,...

מדיניות פרטיות

אדמה – מדיניות פרטיות   מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה בתוקף החל מה-25 במאי, 2018. אנו נהיה רשאים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, אך זכויותיך ישמרו. עדכונים יהיו בתוקף החל מהתאריך הקובע, כמפורט באתר.   מטרת מדיניות הפרטיות   אנו מחויבים להגן על פרטיותך ולהבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן. מטרתה של מדיניות פרטיות זו הינה להסביר את הנעשה במידע האישי שלך אשר ימסר לנו על ידך ("מידע אישי"), כגון השם שלך, המען למסירת דברי דואר או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.  ...