Nosaukuma "Adama" nozīme

Lepojamies ar to, ka šodien darbojamies vairāk kā 50 valstīs. Esam pasaules mēroga uzņēmums, kas nav atrāvies no savas vēsturiskās sākotnes, un tieši šo divvienību atspoguļo jaunais nosaukums.

Nosaukums "Adama" ebreju valodā nozīmē "zeme", kas ir būtisks saimniekošanas elements, un atspoguļo sabiedrības apņemšanos attīstīt lauksaimniecību pasaules tirgos, praktiski uztvert lauksaimnieku vajadzības un sniegt viņiem pilnvērtīgus produktus.

Vārda galotne "MA" – tā ir nodeva agrākajam sabiedrības nosaukumam "Makhteshim Agan". Skatoties uz "Adama" no visām pusēm, var atrast visdažādākās nozīmes. Atmetot dažus burtus, iegūstam divus vārdus – "Ama" (sieviešu dzimtē) un "Adam" (vīriešu dzimtē). Daudzās valodās "Ama" pastāv arī kā atsevišķs vārds, kas apzīmē "māti". Šeit tas iegūst "mātes zemes" nozīmi. Sava nozīme ir arī burtu savienojumam "Ad", kurš runā par lauksaimniecības attīstīšanu un tiek atvasināts no angļu valodas vārda "Advancing", kura nozīmes: atbalstīšana, iešana uz priekšu, progress.

Trīs "A" burti it kā sadala jauno vārdu vienādās daļās, sabalansējot pagātni, tagadni un nākotni. Ja uzrakstām tos līdzās, varam saskatīt kvalitātes simboliku – "AAA".

"Adama" katrs saprot pa savam. Šāds nosaukuma universālums dod mums iespēju atrast kopīgu valodu ar klientiem, partneriem un kolēģiem.

Adama Logo