ADAMA vēsture

Jau teju 70 gadu strādājam lauksaimniecības sektorā, lai tas kļūtu produktīvāks, inovatīvāks, praktiskāks. Veicinām lauksaimniecības attīstību un palielinām tās nozīmību pasaules mērogā.

Kompānijas “Adama” saknes ir Izraēlā. Divi saistīti uzņēmumi “Makhteshim” un “Agan”, neskatoties uz dabas resursu trūkumu, parādīja iniciatīvu, kā zināšanas ķīmijā un agroķīmijā pārvērst par risinājumiem, kuri palīdzētu nodrošināt ar pārtiku Izraēlas aizvien augošo iedzīvotāju populāciju. Lokālā veiksme pārauga vīzijā nodrošināt ar ļoti kvalitatīviem un efektīviem augu aizsardzības produktiem visas pasaules lauksaimniekus.

Ar katru desmitgadi esam palielinājuši savas jaudas. Esam izauguši par pasaules mēroga uzņēmumu, kas piesaista kvalificētus darbiniekus, konsultantus un partnerus, kuri ar savu individuālo pieredzi, intelektu un kultūru katru dienu dod ieguldījumu mūsu uzņēmuma sekmīgā attīstībā. Kompānija “Adama” darbība ir izvērsusi visā pasaulē: Amerikā, Āzijā, Eiropā. Balstoties uz mūsu rīcībā esošajām zināšanām un iespējām, ik gadu piedāvājam inovatīvus risinājumus, sniedzam jaunus produktus pasaules tirgiem.

Daudzsološa sadarbība ar “ChemChina” atvērusi jaunu lappusi uzņēmuma “Adama” vēsturē. Cenšoties nostiprināt ieņemtās pozīcijas pasaulē, kompāniju apvienošanās abpusēji ieguvumi jūtami gan Ķīnā, gan arī globālā mērogā.

Kopīgi, kā viens uzņēmums cenšamies palīdzēt pasaules lauksaimniekiem attīstīt lauksaimniecības sektoru. Ņemot vērā lauksaimnieku vajadzības un pieredzi, ar kopīgiem spēkiem sekmējam pēc iespējas lielāku ražu ieguvi, racionāli izmantojot esošās sējumu platības, iesaistot mazāk darbaspēka. Tādējādi vienkāršojam un atvieglojam lauksaimnieku darbu. 

Visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā galveno uzmanību pievērsusi inovācijām un lauksaimniecības vienkāršošanai, šodien “Adama” ir gatava palīdzēt apmierināt vitāli svarīgas pasaules lauksaimnieciskās ražošanas sektora vajadzības, lai nodrošinātu ar pārtiku pieaugošo globālo cilvēku populāciju.

our history-image430