Overslaan en naar de inhoud gaan
biologische_gewasverbetering.png

Veelgestelde Vragen over Charge®

Met ons nieuwe natuurlijke product Charge bieden we een krachtige, breed inzetbare oplossing die de toekomst inluidt van de beheersing van ziekten en plagen.

Weerstandverhogend en afbreekbaar

Charge doodt schimmels door het afweermechanisme van de plant te activeren. Dit doet het product door een aanval van ziekteverwekkers na te bootsen, waardoor het gewas enzymen gaat produceren die de ziektekiemen aanvallen. Via dit proces stimuleert Charge de plant tot een immuunrespons. De werkzame stof in Charge heeft geen effect op de hormoonbalans, het immuunsysteem of het sensorisch systeem of de ontwikkeling ervan.

charge elicitor

Veelgestelde Vragen

Wat is Charge?

Charge is ADAMA’s nieuwe niet-chemische oplossing op basis van 100% chitosan hydrochloride. Meer informatie over de ingrediënten vind je hier.

Hoe werkt Charge?

Charge werkt als elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers. Chitosan induceert een hogere weerstand in de plant die zich systemisch door de plant verspreidt, ook wel een elicitor-werking genoemd. Een aanval van pathogenen wordt nagebootst, waardoor het afweermechanisme van de plant geactiveerd wordt. Hierdoor wordt de plant beschermd tegen toekomstige ziekteverwekkers. Charge is breed werkend tegen verschillende schimmels. Gewassen behandeld met Charge produceren het enzym chitinase, dat zorgt voor de afbraak van chitine in de celwand van ziektekiemen. De effectiviteit is afhankelijk van de leeftijd van de plant. De jonge planten zijn over het algemeen het meest gevoelig. Meer informatie hier.

Wat is chitosan hydrochloride?

Chitosan hydrochloride is een niet-toxische, volledig biocompatibele en biologisch afbreekbare stof. Chitosan hydrochloride heeft meerdere industriële en biotechnologische toepassingen, waaronder biomedisch, als conserveermiddel voor levensmiddelen, als verpakkingsadditief en in de afvalwaterbehandeling.

In welke gewassen mag ik Charge toepassen?

Charge is inzetbaar als bladtoepassing in onder meer de groenteteelt (bedekt en onbedekt) en de bietenteelt. Tevens is Charge inzetbaar in de aardappelteelt en de bloembollenteelt: als knol- en bolbehandeling of als veur toepassing. Voor het volledige toepassingsspectrum van Charge, zie de charge tabel onder het kopje gerelateerde documenten op de Charge pagina.

 

Wat zijn de voordelen van Charge?

Charge heeft een groen profiel, wat de volgende voordelen met zich meebrengt:  

 • Geen onwenselijk residu op het te oogsten product.
 • Het product staat op de SKAL inputlijst en mag toegepast worden in biologische teelten. 
 • Het levert een bonuspunt op in de PlanetProof-certificering.

Hoe kan ik Charge het best in suikerbieten toepassen?

Charge is onderdeel van een teeltsysteem, waarin de volgende punten van belang zijn: 

 • Kies rassen met een hoog bladgezondheidscijfer tegen Cercospora.
 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie.
 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.
 • Pas op het eerste moment van infectie (T0) Charge toe, gevolgd door een effectief contactfungicide op T1 (bijv. Spyrale).
 • Bij een lage ziektedruk de toepassing van Charge herhalen op het volgende infectiemoment (T2).
 • Bij hoge druk is het beter om een sterk contactfungicide toe te passen (bijv. Mirador Xtra).
 • Bladbehandeling met Charge moet preventief worden toegepast voordat ziekten zich manifesteren. In die groeifase komt het gewasversterkende effect van Charge het best tot zijn recht.

Hoe kan ik Charge het best in aardappelen toepassen?

 • Kies rassen die minder gevoelig zijn voor Rhizoctonia.
 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een ruime teeltrotatie
  en voor zo min mogelijk andere gewassen die gevoelig zijn voor Rhizoctonia.
 • Gebruik knollen die een lage of geen infectie van Rhizoctonia hebben.
 • Beperk stress met irrigatie en bemesting.
 • Charge gebruiken als een knol of veur behandeling.
 • Door Charge toe te passen bij het poten komt de aardappelplant in een defensieve stand tegen schimmels en zal daardoor minder last krijgen van Rhizoctonia.

Hoe kan ik Charge het best in bloembollen toepassen?

 • Zorg voor een lagere ziektedruk door een zo ruim mogelijke teeltrotatie 
 • Gebruik gezond uitgangsmateriaal 
 • Beperk plant-stress met beregening en bemesting 
 • Charge kan toegepast worden als boldompeling of als grondbehandeling. In het dompelbad is Charge niet met alle producten mengbaar. Zie tevens het kopje ‘Is Charge mengbaar met andere producten?’
 • Charge zet de plant aan tot een natuurlijke afweerreactie. Hierdoor kan de plant zich langer zelfstandig weren tegen aanvallers. Als uiteindelijk de infectiedruk te hoog wordt, zijn ook andere producten nodig om de plant gezond te houden.

Hoe effectief is Charge?

Als basisstof heeft chitosan hydrochloride een aantoonbare effectiviteit als bio-fungicide. In verschillende onderzoeken uitgevoerd door ADAMA blijkt een goede effectiviteit tegen schimmels zoals Cercospora in suikerbieten, Rhizoctonia in aardappels en bloembollen. In andere onderzoeken, gerapporteerd in wetenschappelijke literatuur, blijkt werkzaamheid tegen een scala aan andere ziektes. 

Ook dit jaar zijn proeven aangelegd in verschillende gewassen, om de effectiviteit aan te tonen.

Chitosan hydrochloride levert een concrete bijdrage aan de verduurzaming en vergroening van de landbouw. Chitosan hydrochloride is verkrijgbaar onder de naam Charge. In verschillende gewassen en tegen uiteenlopende schimmels laat Charge effectiviteit zien.

Blijft er een ongewenst residu achter na een toepassing van Charge?

Nee, het residu dat achterblijft na een toepassing van Charge is volledig onschadelijk en biologisch afbreekbaar. Dat maakt Charge veilig in alle gewassen, ook in voedingsgewassen.

Is Charge mengbaar met andere producten?

Charge is vloeibaar en wordt geleverd in 10 liter cans. Het heeft de voorkeur om Charge solo toe te passen en indien nodig te herhalen. Uit mengproeven blijkt dat Charge in enkele gevallen niet mengbaar is met andere producten. In deze lijst staan producten waarvan de mengbaarheid met Charge getest is en wordt het resultaat van de test vermeld. Mocht uw product niet op de lijst staan, dan verdient het aanbeveling om zelf op kleine schaal te testen of mengen van Charge met andere producten mogelijk is.

Wat is de herkomst van Charge?

Charge wordt gemaakt door chitine uit garnalenskeletten te de-acetyleren tot chitosan. Daarbij wordt chitine uit één bron gebruikt. Charge is dus een product van volledig natuurlijke herkomst.

Suikerbiet

Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing vertelt je alles wat je moet weten over het gebruik van Charge® in de bescherming van suikerbieten.

Charge video