Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscode

ADAMA Agricultural Solutions [1] is een wereldwijde onderneming die zaken doet in meer dan 100 landen wereldwijd, in een veranderende werkomgeving die onder meer voortvloeit uit de verschillen in cultuur, gewoonten en het rechtssysteem van elk land. De Onderneming hecht groot belang aan het aannemen van een Gedragscode die voor alle ambtsdragers, managers en medewerkers [2] van de Onderneming een leidraad vormt voor de gedragsregels die van hen als vertegenwoordigers van de Onderneming worden verlangd in hun contacten met overheidsinstanties, leveranciers, consumenten, concurrerende commerciële instanties en de gemeenschap waarin de Onderneming haar activiteiten uitoefent, met inbegrip van elkaar. De Gedragscode stelt geen nieuwe gedragsregels vast, maar formaliseert de aanvaarde en gebruikelijke gedragsregels van de Onderneming. De Onderneming en haar medewerkers moeten er altijd naar streven de Gedragscode die op hen van toepassing is te verbeteren en te bevorderen.

Om de volledige Gedragscode te bekijken, kunt u deze aan de rechterkant van deze pagina de Gadragscode downloaden.

[1] In deze Code betekent de term "ADAMA" of "de Onderneming" ADAMA Agricultural Solutions Ltd., met inbegrip van elke dochteronderneming die zij bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks.

[2] In deze Code betekent de term "Werknemer" een werknemer van ADAMA, met inbegrip van een ambtsdrager van het bedrijf en een dienstverlener van het bedrijf (managementdiensten, adviesdiensten, enz.).