Mirador® Xtra

Onze oplossing

Mirador Xtra is een uniek combinatieproduct van een strobilurine en een triazool. Door deze combinatie geeft Mirador Xtra een preventieve, translaminaire en een curatieve werking tegen de diverse graanziekten. Dit product voorkomt kieming van schimmelsporen en remming van de indringing in de celwand.

 

Toepassing van Mirador Xtra is flexibel. Het heeft een toelating in:

  • tarwe
  • gerst
  • triticale
  • rogge


Mirador Xtra kan ook op alle tijdstippen (T1 of T2) worden toegepast. Bijkomend voordeel is ook de brede werking en de snelle regenvastheid.

Werking azoxystrobin
Azoxystrobin behoort tot de werkzame groep van de methoxy-acrylaten, onderdeel van de QoI-fungicides. Algemene naam van deze groep is strobilurines. Kenmerk van deze groep middelen is dat er een hoog risico op resistentie-ontwikkeling, menging met actieve stoffen uit andere groepen wordt daarom aanbevolen. Azoxystrobin werkt systemisch in de plant.

Werking cyproconazool
Cyproconazool behoort tot de werkzame groep van de triazolen, onderdeel van de DMI-fungicides. Cyproconazool heeft een ‘medium’ kans op resistentie-ontwikkeling en werkt systemisch in de plant.

Werkzame stof

200 gr / L azoxystrobin + 80 gr / L cyproconazool