Mirador® Xtra

Onze oplossing

Mirador Xtra is een uniek combinatieproduct van een strobilurine en een triazool. Door deze combinatie geeft Mirador Xtra een preventieve, translaminaire en een curatieve werking tegen de diverse graanziekten. Dit product voorkomt kieming van schimmelsporen en remming van de indringing in de celwand.

Toepassing van Mirador Xtra is flexibel. Het heeft een toelating in: tarwe, gerst, triticale en rogge. 
Mirador Xtra kan ook op alle tijdstippen (T1 of T2) worden toegepast. Bijkomend voordeel is ook de brede werking en de snelle regenvastheid.

 

Uitbreiding Mirador Xtra in suikerbieten en haver

Wij zijn erg verheugd u mede te delen, dat op 25 maart 2020 het Ctgb de uitbreiding van Mirador Xtra in bieten en haver heeft goedgekeurd. Met deze uitbreiding van het etiket, wordt Mirador Xtra een mooie aanwinst in de bestrijding van bladziekten, echte meeldauw en roest in suiker- en voederbieten. De dosering in bieten is 1 ltr/ha en mag 2 keer ingezet worden met een interval van 21 dagen. Het advies is om Mirador Xtra minimaal 1 keer per seizoen in te zetten en af te wisselen met andere producten i.v.m. resistentie management.

Dit middel kan in bieten uitsluitend toegepast worden vanaf het moment dat het blad 90% van de bodem bedekt (BBCH 39). Om het grondwater te beschermen mag Mirador Xtra niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Sterke eigenschappen Mirador Xtra:

  • Hoge dosering cyproconazool per hectare (80 gram / hectare)
  • Greenings-effect van azoxystrobin (200 gram / hectare)
  • Vloeibare formulering
  • Eenvoudige dosering van 1 ltr/ha

 

Werking azoxystrobin

Azoxystrobin behoort tot de werkzame groep van de methoxy-acrylaten, onderdeel van de QoI-fungicides. Algemene naam van deze groep is strobilurines. Kenmerk van deze groep middelen is dat er een hoog risico op resistentie-ontwikkeling, menging met actieve stoffen uit andere groepen wordt daarom aanbevolen. Azoxystrobin werkt systemisch in de plant.
 

Werking cyproconazool

Cyproconazool behoort tot de werkzame groep van de triazolen, onderdeel van de DMI-fungicides. Cyproconazool heeft een ‘medium’ kans op resistentie-ontwikkeling en werkt systemisch in de plant.