Palmas

Een schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen

Onze oplossing

Combinatie van twee actieve stoffen ‘cymoxanil’ en ‘mancozeb’. Dankzij het synergistische effect, is dit een zeer effectief product tegen de aardappelziekte phytophthora infestans. Zowel preventieve als curatieve werking. Tevens heeft dit product een nevenwerking tegen alternaria solani en alternaria alternata.

Palmas mag maximaal 8x per seizoen worden ingezet, waarvan maximaal 2 toepassingen voor BBCH 40 (sluiten van het gewas). Het interval van Palmas is 11 dagen voor BBCH 40 en 7 dagen vanaf BBCH 40

Werkzame stof

Cymoxanil  4,5 % + Mancozeb 65 %  WP

Mancozeb

Mancozeb behoort tot de fungicidegroep dithiocarbamaten. Mancozeb bevindt zich in de M-groep (Multisites) van het FRAC. Dat wil zeggen dat mancozeb een werking heeft met een laag risico op resistentievorming. Door geslachtelijke voortplanting van schimmels ontstaan continu minder gevoelige stammen voor specifieke fungiciden. Mancozeb heeft tegen al deze nieuwe stammen en isolaten on de teelt van aardappelen dezelfde goede preventieve werking. Daarom is mancozeb onmisbaar voor resistentie-management in de aardappelteelt.

Cymoxanil

Cymoxanil heeft een curatieve werking en dient dus met een preventieve actieve stof ingezet worden. Cymoxanil heeft een uitstekende werking op blad-en stengelphytophthora. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximen. De Frac code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Palmas mag maximaal 8x per seizoen worden ingezet, waarvan maximaal 2 toepassingen voor BBCH 40 (sluiten van het gewas). Het interval van Palmas is 11 dagen voor BBCH 40 en 7 dagen vanaf BBCH 40.