Seguris

De standaard op T1

Dit product bestrijdt:

 • Gele roest

  aarfusarium
 • Meeldauw

  meeldauw
 • Bruine roest

  bruine Roest
 • Septoria

  Septoria100
 • DTR

  DTR

Onze oplossing

Seguris is de unieke combinatie van de sterke triazool epoxiconazool en de krachtige SDHI isopyrazam. Al meerdere jaren bewijst deze combinatie zich in het veld en resulteert in een hogere opbrengst door een langdurig schoon gewas.

Isopyrazam bindt zich zeer sterk aan de schimmel en geeft zo een goede bestrijding van de schimmelziekten. Daarnaast bindt isopyrazam zich snel en sterk aan de waslaag waardoor het een heel lange werking geeft. De andere actieve stof is epoxiconazool die naast een sterke preventieve werking ook een goede curatieve werking heeft. De combinatie van deze twee actieve stoffen geeft een sterk resultaat: goed curatief en langdurig preventief !

IJzersterke bescherming van uw graangewas op T1.

 

 • Bewezen effectief op T1 tegen onder andere Septoria, roesten en DTR
 • Sterk curatief en langdurig preventief
 • Gemak door een brede toelating in alle granen: winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge, triticale en spelt
 • Vloeibare SC-formulering, makkelijk in gebruik

Winter- en zomergerst

bladvlekkenziekten (Rhynchosporium secalis en Ramularia collo-cygni), netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) en meeldauw (Erysiphe graminis)

Maximale dosering
per behandeling
Maximum number
of applications
Pre Harvest Interval
(PHI)
1 l per ha2 toepassingen per teelt uitvoeren35 dagen

 

Gewasstadium bij toepassing: 

in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de aarvorming (BBCH 30 - 59).

Winter- en zomerrogge

bruine roest (Puccinia recondita) en bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)

Maximale dosering
per behandeling
Maximum number
of applications
Pre Harvest Interval
(PHI)
1 l per ha2 toepassingen per teelt35 dagen

 

Gewasstadium bij toepassing: 

in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69).

Winter- en zomertarwe, triticale en spelt

bladziekten (zgn. afrijpingsziekten), veroorzaakt door bruine roest (Puccinia recondita), gele roest (Puccinia striiformis), meeldauw (Erysiphe graminis), gele bladvlekkenziekte (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) en bladvlekkenziekte (Septoria tritici en Septoria nodorum)

Maximale dosering
per behandeling
Maximum number
of applications
Pre Harvest Interval
(PHI)
1 l per ha2 toepassingen per teelt35 dagen

 

Gewasstadium bij toepassing: 

Bij de aanwezigheid van symptomen , in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69).

Etiket

Werkzame stof

90 gr / L epoxiconazool + 125 gr / L isopyrazam

Werking epoxiconazool

Epoxiconazool behoort tot de triazolen, onderdeel van de groep van DMI-fungiciden. Epoxiconazool is de sterkste actieve stof in deze groep en werkt zeer goed op onder andere septoria, roesten en meeldauw. Epoxiconazool heeft een ‘medium’ kans op resistentie-ontwikkeling. Epoxiconazool werkt zowel preventief als curatief (bestrijdend). Preventief inzetten van graanfungiciden (geldt niet alleen voor Seguris) heeft sterk de voorkeur voor een optimale werking.

Werking isopyrazam

Isopyrazam behoort tot de carboxamiden, onderdeel van de SDHI-fungiciden. Isopyrazam werkt zeer goed op roest, Septoria, meeldauw en DTR. Isopyrazam heeft een ‘medium tot hoge’ kans op resistentie-ontwikkeling. Bijzonder aan isopyrazam is de dubbele binding: zowel aan de schimmel als aan de waslaag. Dit geeft een sterke en langdurige bestrijding en bescherming. Isopyrazam is weinig curatief.