Belvedere Tripel

Belvedere Tripel

Onze oplossing

Belvedere Tripel is een Suspensie Emulsie formulering. Zeer gewasveilig en super effectief. De juiste gehaltes van desmedipham, fenmedipham en ethofumesaat, zorgen voor een schoon perceel suikerbieten. Het is makkelijk te mixen met andere herbiciden en toepasbaar in alle schema’s.

  • Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden. 
  • De hoge concentratie ethofumesaat geeft een betere werking tegen moeilijke onkruiden zoals kleefkruid, varkensgras, bingelkruid

Bieten

Te bestrijden organisme

Eenjarige breedbladige onkruiden

Dosering (middel) per toepassing

1,3 L/ha

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

3

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

3,9 L/ha

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

5

Werkzame stof

Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w) Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w) Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w