Sulcotrek®

selectieve herbicide voor onkruidbestrijding bij maïs

Sulcotrek

Onze oplossing

Om de effectiviteit van het product te maximaliseren, is het noodzakelijk dat een regen van ten minste 10-15 mm binnen 2 weken na de behandeling valt, of anders met een gelijkwaardige irrigatie.  Solcotrek is een selectief herbicide voor onkruidbestrijding in maïs.

 

Het product werkt niet op veengrond.

Maïs

Zie etiket voor dosering.

Werkzame stof

Sulcotrion 173 g/l + terbuthylazine 327 g/l