Sulcotrek®

selectieve herbicide voor onkruidbestrijding bij maïs

Onze oplossing

Om de effectiviteit van het product te maximaliseren, is het noodzakelijk dat een regen van ten minste 10-15 mm binnen 2 weken na de behandeling valt, of anders met een gelijkwaardige irrigatie.

 

Het product werkt niet op veengrond.

Maïs

Zie etiket voor dosering.

Werkzame stof

Sulcotrion 173 g/l + terbuthylazine 327 g/l