Zaaizaadbehandeling

Seedron®

zaaizaadontsmettingsmiddel

Product image not available

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Seedron is toegelaten in de juli-vergadering van het Ctgb. Seedron bestaat uit 2 actieve stoffen, fludioxonil en tebuconazool. Deze stoffen hebben elk hun eigen werkingsspectrum, maar versterken elkaar ook in dit kant-en-klare product en geven zo een uitstekende basisbescherming tegen bodem- en kiemschimmels. De toelating van Seedron ziet er als volgt uit:

  • In wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, winterrogge, zomerrogge, triticale en haver
  • Toepassen als zaaizaadbehandeling
  • Ter bestrijding van voetrot, sneeuwschimmel, stuifbrand, steenbrand, stengelbrand, strepen- en netvlekkenziekte

Brede basisbescherming

In granen is een zaaizaadbehandeling met fungiciden vrij standaard. Terecht, omdat het namelijk een goede bescherming geeft tegen allerlei bodem- en kiemschimmels. De zaaizaadbehandeling zorgt voor een zekere opkomst en begingroei aan het gewas. De unieke combinatie in Seedron (fludioxonil + tebuconazool) verstevigt de basisbescherming tegen diverse schimmelziekten en versterkt zo het fundament voor een topopbrengst. Fludioxonil wordt al lang gebruikt in de zaaizaadontsmetting van granen, de toevoeging van tebuconazool zorgt voor een versterkende werking. Niet alleen de bescherming tegen diverse Fusarium-soorten wordt hierdoor verbeterd, ook stuif-, steen- en stengelbrand krijgen zo veel minder kans.

 

Toelatingen per gewas

Haver

Te bestrijden organisme

Stuifbrand, Voetrot, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing0,1 L/ 100 kg zaad

Triticale

Te bestrijden organisme

Voetrot, Stengelbrand, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing

0,1 L/ 100 kg zaad

Wintergerst

Te bestrijden organisme

Stuifbrand, Voetrot, Strepenziekte / Netvlekkenziekte Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing

0,1 L/ 100 kg zaad

Wintertarwe

Te bestrijden organismeSteenbrand, Stuifbrand, Voetrot, SneeuwschimmelDosering (middel) per toepassing0,1 L/ 100 kg zaad

Winterrogge

Te bestrijden organisme

Voetrot, Stengelbrand, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing

0,1 L/ 100 kg zaad

Zomergerst

Te bestrijden organisme

Stuifbrand, Voetrot, Strepenziekte / Netvlekkenziekte, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing0,1 L/ 100 kg zaad

Zomerrogge

Te bestrijden organisme

Voetrot, Stengelbrand, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing

0,1 L/ 100 kg zaad

Zomertarwe

Te bestrijden organisme

Steenbrand, Stuifbrand, Voetrot, Sneeuwschimmel

Dosering (middel) per toepassing

0,1 L/ 100 kg zaad