Adama introduceert uniek breedwerkend graanfungicide

25/2/2016

Epox Extra is toegelaten in de februari-vergadering van het Ctgb. Epox Extra bestaat uit 2 actieve stoffen, epoxiconazool én folpet. Het geeft zo niet alleen een prima bestrijding van alle graanziekten, maar uniek is dat deze combinatie ook zorgt voor minder resistentie-opbouw van Septoria.

De toelating van Epox Extra ziet er als volgt uit:

  • In wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst en triticale
  • 2 toepassingen
  • Ter bestrijding van bladvlekken- en netvlekkenziekte, roest en meeldauw

Minder resistentie, meer resultaat

Epox Extra bevat de werkzame stoffen epoxiconazool en folpet. Een unieke combinatie die elkaar versterkt qua werking op onder andere Septoria, roest en meeldauw. In bloembollen is veel ervaring met middelencombinaties op basis van folpet. In die gewassen is al jarenlang praktijkervaring opgedaan waaruit blijkt dat de combinatie met folpet zorgt voor een langer groen gewas, een verbeterde opname en daardoor een prima ziektebestrijding.

Van Septoria in granen is bekend dat de gevoeligheid voor triazolen langzaam afneemt. Dit proces wordt shifting genoemd. Elk jaar bij toepassing van triazolen voor de bestrijding van Septoria worden steeds de iets minder gevoelige types van deze schimmel uitgeselecteerd. Zo wordt de werking van triazolen tegen Septoria elk jaar ietsje minder. Folpet, een nieuwe actieve stof in granen in Nederland, heeft de eigenschap dat het een zogenoemd ‘multi-site’-middel is. Dat betekent dat het ingrijpt op meerdere punten in de levenscyclus van de schimmel. Hierdoor is de selectiedruk naar minder gevoeligheid van Septoria vele malen lager dan tot nu toe gebruikelijk is. Gebruik van Epox Extra draagt zo bij aan het behoud van het middelenpakket (met een goede werking) voor de toekomst.

Epox Extra is solo toepasbaar, maar in de praktijk wordt bij zowel een T1 (1e – 2e knoop) als een T2 (vlagblad)-bespuiting een SDHI-fungicide gebruikt. Mengen van Epox Extra met deze SDHI’s, of andere fungiciden, is prima mogelijk.

Toepassing:

  • De dosering van Epox Extra is maximaal 1,8 L / ha. Hiermee geeft u 90 gram epoxiconazool en 675 gram folpet per ha. Epox Extra is een gebruiksvriendelijke, vloeibare SC-formulering
  • In zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst en triticale zijn 2 toepassingen mogelijk
  • Het interval tussen de toepassingen is minimaal 14 dagen en de veiligheidstermijn (tijd tussen laatste toepassing en oogst) is minimaal 42 dagen
  • Epox Extra mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden
  • Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is Epox Extra alleen toegestaan als er minimaal 90% driftreducerende doppen worden gebruikt.
graanfungicide Epox Extra
Epox Top