Fox in graszaad en graszoden

12/2/2016

Vanaf 1 maart 2016 mogen graszaadtelers gebruik maken van het onkruidbestrijdingsmiddel Fox. Door het wegvallen van Verigal D was er in graszaad een knelpunt ontstaan qua bestrijding van onder andere ereprijs en paarse dovenetel. Samen met de graszaadsector en Plantum heeft ADAMA gewerkt aan een zogenoemde artikel 38-procedure. Dit is een tijdelijke vrijstelling vooruitlopend op een reguliere toelating. De staatssecretaris heeft onlangs positief beslist op deze aanvraag voor dit algemeen erkende knelpunt en hiermee is Fox tijdelijk toegelaten in alle graszaad- en graszodenteelten. Fox bevat 480 gram per liter bifenox, een actieve stof sterk op de zogenoemde VVL-onkruiden: Veronica (o.a. ereprijs), Viola (o.a. akkerviool) en Lamium (o.a. paarse dovenetel).

Toepassing van Fox

Fox mag eenmaal na-opkomst toegepast worden per seizoen in een dosering van 0,7 liter per ha. Fox heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen voor de volgende periode:

Graszaad: 1 maart tot 1 mei 2016

Graszoden: 1 mei tot 29 augustus 2016

Spuit bij groeizaam weer, als de onkruiden nog klein zijn. Gebruik van Fox is alleen toegestaan met 75% driftreducerende doppen, in combinatie met een kantdop. Voor graszaad geldt bovendien dat het gras of hooi niet mag worden vervoederd binnen 3 maanden na toepassing van Fox.

Reguliere toelating

ADAMA werkt aan een reguliere toelating van Fox, waarbij behalve graszaad en graszoden ook granen op het label komen te staan. Deze toelating wordt later dit jaar verwacht
fox image 2.0 560
onkruiden Fox