reparatie van de zinnen over teeltrotatie en grondwaterbeschermingsgebieden

Beter etiket Goltix Queen!

Goltix Queen zonder restricties voor teelt en grondwaterbeschermingsgebieden.
reparatie van de zinnen over teeltrotatie en grondwaterbeschermingsgebieden

Bij de introductie van Goltix Queen hebben we het u al gemeld. Dat we zouden werken aan de reparatie van de zinnen over teeltrotatie en grondwaterbeschermingsgebieden.

Het is gelukt! De zinnen zijn verwijderd van het label. Goltix Queen mag nu ook gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. Ook de beperking van maar 1 keer per 2 jaar metamitron-gebruik op een perceel is komen te vervallen.

Ondertussen werken we met Goltix Queen door aan uitbreiding van het label; de eerstvolgende etiketuitbreiding is: 3 liter/ha voor-opkomst plus 3 toepassingen van 1 liter/ha na-opkomst. Deze verwachten we dit najaar. We houden u op de hoogte!

De unieke combinatie in Goltix Queen (metamitron + quinmerac) geeft een zeer brede basis in de onkruidbestrijding in suikerbieten. Deze combinatie is bovendien ook zeer gewasveilig: essentieel voor het behalen van steeds hogere suikeropbrengsten per hectare.

De actieve stoffen in Goltix Queen vullen elkaar prima aan. De quinmerac versterkt de metamitron op onkruiden zoals melganzevoet, herderstasje en perzikkruid. Daarnaast is Goltix Queen ook zeer sterk op probleemonkruiden zoals bingelkruid, uitstaande melde en hondspeterselie.

Goltix Queen is nu toegelaten met 3 toepassingen van elk maximaal 2 L / ha. Toepassen vanaf opkomst, met een interval van minimaal 10 dagen. Goltix Queen past in alle schema’s en is mengbaar met alle contact- of bodemherbiciden. Als een korter interval gewenst is, kan afgewisseld worden met bijvoorbeeld Goltix SC.