Update Proevenplatform

21/7/2016

Op 21, 22 en 23 juni hebben we u mogen verwelkomen op ons proevenplatform om de herbicideproef in suikerbieten en de fungicideproef in wintertarwe te bekijken. De bietenproef was geslaagd qua onkruiddruk en positionering van onze Goltix Queen. Ook de identieke proefvelden elders in het land gaven dit beeld. In de fungicidenproef wintertarwe lieten onze Epox Top, Ampera en Epox Extra een goede indruk achter. Deze middelen hebben laten zien dat ze strijd aankunnen met de huidige standaard en nieuwe referenten in de markt. Ook kwam dit beeld naar voren op de andere identiek aangelegde graanfungicidenproeven.

platform juli 2016