Overslaan en naar de inhoud gaan
image not available

Fox toegelaten in Nederland

Goed nieuws voor graan- en graszodentelers: Fox is toegelaten in Nederland in de oktober-vergadering van het CTGB.
image not available

Fox bevat de actieve stof bifenox (480 gram per liter) en is sterk op de zogenoemde VVL-onkruiden: Veronica (o.a. ereprijs), Viola (o.a. akkerviool) en Lamium (o.a. paarse dovenetel). De toelating van Fox ziet er als volgt uit:

  • Wintergraan (m.u.v. kanariegras): 1,5 L / ha
  • Zomergraan (m.u.v. teff en haver): 1,5 L / ha
  • Graszodenteelt: 1,5 L / ha
  • Golfterrein: 1,5 L / ha
  • 1 toepassing per 12 maanden

Bestrijding van onder andere ereprijs, akkerviool, paarse dovenetel en hoenderbeet is steeds lastiger, ook in granen. Met het verdwijnen van Verigal D (dat was bifenox + mecoprop-p) is een heel bruikbaar middel voor de bestrijding van deze onkruiden weggevallen. Sinds eind oktober is echter Fox beschikbaar en hebt u als graan- of graszodenteler toch weer een antwoord om de lastige VVL-onkruiden te bestrijden.

Gebruik van Fox in graszaad is vooralsnog helaas niet toegelaten door het CTGB. Alhoewel er dit voorjaar een tijdelijke toelating is afgegeven in graszaad voor Fox, komt het CTGB nu tot een andere conclusie. ADAMA blijft er aan werken om graszaad wel op het label te krijgen.

Toepassing van Fox

Fox mag eenmaal na-opkomst toegepast worden per seizoen. Voor granen, graszoden en golfterreinen is 1,5 L per ha toegestaan.

Spuit bij groeizaam weer, als de onkruiden nog klein zijn. Een bespuiting op onkruiden met maximaal 4 blaadjes, geeft het beste resultaat. Gebruik van Fox is alleen toegestaan met 90% driftreducerende doppen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater. Op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater is een verlaagde spuitboomhoogte verplicht (30 cm boven het gewas), in combinatie met een driftarme Venturidop + kantdop. Voor graszaad geldt bovendien dat het gras of hooi niet mag worden vervoederd binnen 3 maanden na toepassing van Fox.

Fox heeft voornamelijk contactwerking en is weinig systemisch. Er is enige bodemwerking, maar relatief kort.

Belangrijk voordeel is dat Fox al bij vrij lage temperaturen werkzaam is. Een temperatuur boven nul graden is al voldoende voor bifenox-werking. Spuit Fox bij groeizaam weer, op een droog gewas. De eerste uren (minimaal 3-4 uur) na toepassing moet het droog blijven. Veel licht en hoge luchtvochtigheid verbeteren de werking.

Bij toepassing in granen in het (vroege) voorjaar kan Fox soms kleine stippen geven op het blad, de zogenaamde ‘bifenox-vlekjes’. Deze vlekken verdwijnen meestal snel en zorgen in het algemeen niet voor opbrengstderving.