4e blog Olaf

3 redenen waarom de toekomst van de aardappel wél positief is

“Aardappelteelt dreigt te verdwijnen”
4e blog Olaf

Toen ik afgelopen week de Boerderij opensloeg, trok 1 artikel direct mijn aandacht: “Aardappelteelt dreigt te verdwijnen”. Een conclusie van de ABN Amro. Volgens de bank staat het rendement van de akkerbouwer door strengere eisen en een beperkt middelenpakket onder druk. Het feit dat groene middelen in buurlanden sneller worden toegelaten, zou ertoe bijdragen dat Nederlandse aardappeltelers moeilijker hun concurrentie positie kunnen vasthouden. Op z’n minst twijfelachtig. Groene middelen zijn beschikbaar en worden ook steeds meer toegelaten in Nederland. In de kiemremming van aardappelen, zijn bijvoorbeeld een aantal middelen toegelaten op basis van natuurlijke oorsprong! Maar ook in de aaltjesbestrijding of phytophthora bestrijding, komen nieuwe oplossingen beschikbaar.

Een tweede reden om veel positiever naar de toekomst van de aardappel te kijken, is het rapport van De Rabobank van afgelopen Augustus. Daarin staat juist dat de pootaardappelsector de grenzen moet opzoeken. De eerste zin uit dat thema-nummer luidt: Tot 2020 zorgt de wereldwijde groei in de aardappelverwerking voor een voortdurend sterke vraag naar goed uitgangsmateriaal. Wel degelijk kansen voor de aardappel in Nederland en pootgoed in het bijzonder! Rijst wordt in de toekomst vervangen door aardappels omdat water wereldwijd een probleem wordt. Grote kansen voor de Nederlandse export dus!

Een derde reden om te geloven dat de aardappel een goede toekomst heeft in Nederland (en ook in Europa) is de voedzaamheid van de aardappel. Een prachtig filmpje op internet, laat zien dat er veel vitaminen in zitten en een enorm gezond is.

Afgelopen week, moest ik een verhaal vertellen in Engeland over de Europese situatie rondom gewasbescherming in aardappelen. Er staat nogal wat te veranderen. Een aantal werkzame stoffen staan onder druk en zullen zelfs hun toelating gaan verliezen. Linuron (en ook imidacloprid) zijn daar een voorbeeld van. Ook zullen er restricties aan het gebruik gaan komen, zoals we bijvoorbeeld recentelijk met imazalil gezien hebben. Adama werkt hard, om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor deze toekomstige problemen. Daarin is resistentiemanagement ook heel belangrijk. De schimmelziekte Alternaria is bijvoorbeeld een toenemend probleem in Europa. Daar hebben wij in April een Europese workshop over gehad. Veel informatie is terug te vinden op www.euroblight.net

Van de week hebben we de laatste aardappelen gerooid. Noodgedwongen eerst beregend. Gelukkig zijn wij daar in Nederland grotendeels op ingericht. In Belgie en andere landen is dat een veel groter probleem. Met onze kwaliteit zit het dus wel goed. En ook alvast een begin gemaakt met de aardappelteelt van 2017. Ploegen onder deze mooie omstandigheden, biedt een mooie uitgangspositie voor de toekomst van de aardappel! En ook het sorteerseizoen staat weer voor de deur. Op tijd beginnen met eigen pootgoed, zodat het op tijd in de Talent bewaring gezet kan worden. Voor alles geldt immers: een goed begin, is het halve werk.

Olaf van Campen