Update proevenplatform

10/05/2016

Op het proevenplatform zijn de voorjaarswerkzaamheden in volle gang. Op 6 mei is de T1 bespuiting in de graanfungicidenproef gedaan waarin onder andere Epox Extra en Epox Top een plaats hebben. Deze liggen met de grootste referenten uit de markt ter vergelijking in de proef.
Verder hebben de suikerbieten de groei weer opgepakt na de koude en natte periode eind april. De eerste na- opkomstbespuitingen hebben ook in deze proef al plaatsgevonden. De uien zijn gezaaid en de aardappelen zijn gepoot. Verder zijn de paden ingezaaid met gras zodat het voor u makkelijker bereikbaar is. We houden u op de hoogte!

Proevenplatform