Blog Olaf van Campen: Meten = weten

13/01/2017

Aan een ieder nog de allerbeste wensen voor het nieuwe groeiseizoen. Veel geluk, maar vooral gezondheid in 2017. Zonder dat laatste is, is de rest niet veel waard.

De voorbereidingen voor 2017 zijn al weer lang en breed gestart. Analyses van 2016 zijn gemaakt. Wat ging goed, wat kon er beter, waar moeten we aanpassen, etc. etc. Bouwplannen, bemestingsplannen en gewasbeschermingsplannen worden in de steigers gezet. Alles met een goede onderbouwing. De relatie van onderzoek, advies en ervaring van de teler zijn hierbij de basis. Het valt mij de laatste tijd op, dat onderzoek zeker belangrijk is, voor een goed eindresultaat. Meten wat je doet en wat de resultaten zijn, kunnen de beslissingen positief beïnvloeden.

Tijdens onze pootgoed studieclubavond hadden we 2 sprekers uitgenodigd. TTW legde uit, hoe ze al sinds 2005 heel veel pootgoedpercelen bemonsteren, volgen en begeleiden. Een schat aan informatie waar zo langzamerhand duidelijke lijnen uit komen. Natuurlijk wil iedere pootgoedteler minimaal 50 knollen in een meter, het liefst 60. Daar ben je een heel jaar voor bezig. En minimaal 30 stengels/m. Er zijn veel variabelen die dit beïnvloeden. En dat begint al met de bewaring; een pootaardappel zit immers minimaal 200 dagen in een kist…

Ik heb veel (Talent) bewaarcellen gezien de afgelopen weken. En zijn daarin veel verschillen. Door luchtsnelheid, luchtverdeling en CO2-gehalten te meten, kan je een duidelijk advies neerleggen. De optimale luchtverdeling in een pootgoedcel is 100m3/ton/uur. Dat komt ongeveer neer op 0,5-1,0 m/s. Er zijn bewaringen bij waar we 3,0m/s gemeten hebben. Door de EC ventilatoren terug te schroeven, zal het eindresultaat beter worden. Bovendien kan je door rook-testen, ook goed zien, hoe de luchtstroom is en of er door elke kist wel voldoende lucht komt. De vernevelaars (Cyclomatics of Resonators) kunnen op die manier op de juiste locatie in de cel geplaatst worden en in de juiste richting het product afgeven.

Een andere onderwerp dat we in de studieclub besproken hebben, is Akkerweb. Een platform waar telers in de toekomst al hun perceelsinformatie kunnen koppelen. De digitalisering gaat verder en ik ben ervan overtuigd, dat we nog veel winst kunnen behalen dmv precisielandbouw; de juiste dingen doen, op de juiste plaats, met de juiste hoeveelheid. Het plaats specifiek doodmaken van aardappelen is daar 1 voorbeeld van, maar trekkermerken zoals Fendt staan ook in de startblokken om met bijvoorbeeld MARS een volgende stap te gaan maken; https://www.youtube.com/watch?v=FquW_WDBIE4

Een ander onderzoek dat momenteel nog loopt, is de monitoring naar de verschillende phytophthora stammen. Geert Kessel van de WUR gaf in een presentatie aan dat de stam ‘Pink6’ nog steeds de overhand heeft in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat ‘Blue13’ in de rest van Europa nog steeds dominant is. Van de kloon ‘Green33’ is in 2016 in heel Europa maar 1 locatie bekend. Een resultaat dat we hebben behaald door in 2010 te meten, andere toepassing strategieën te nemen in de jaren daarna, met als resultaat dat we deze agressieve stam nu de baas zijn. De gegevens van Nederland zullen binnenkort te vinden zijn op www.euroblight.net. Overigens zal er in Akkerweb ook een applicatie komen met een phytophthora module, zodat telers van ieder perceel kunnen volgen wat het spuitadvies is op dat moment.

Als laatste meten we als telers natuurlijk ook de opbrengst per hectare. Het sorteerseizoen is in volle gang. Mooi werk als je uiteindelijk de verschillende partijen voorbij ziet komen en de netto kilogrammen kan berekenen. De basis voor komend jaar. Meten hoe de partijen zijn, wat is de inhoud van de knollen en wat heb ik nodig om komend jaar een topopbrengst te halen. Ik wens een ieder nogmaals veel succes in dit nieuwe teeltseizoen. 


Olaf van Campen
13 Januari 2017

aardappelblog_Olaf_1_2017_phytophthora_populatie 2016_in_vk
Phytophthora populatie 2016 in Verenigd Koninkrijk
Meten van luchtverdeling in bewaarcel
blog Olaf van Campen Adama
Cropmanager Olaf van Campen