Overslaan en naar de inhoud gaan
Tarwe

Gezonder gewas en hogere opbrengst in granen

Door toevoeging van Stavento
Tarwe

Actieve stoffen en bekende producten verdwijnen

In het verleden wisten telers zeker dat er altijd een beschermingsmiddel voor hun specifieke gewas zou zijn waarop ze terug konden vallen. Natuurlijk verliep er af en toe een registratie van een werkzame stof waardoor bepaalde middelen van de markt verdwenen, maar dan was er altijd nog een alternatief. Dat gold ook bij resistentievorming tegen middelen. Producenten hadden bijvoorbeeld al een ander middel achter de hand of konden vrij snel nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Die tijd ligt helaas achter ons. In de huidige realiteit verlopen er nog steeds registraties, maar worden er vrijwel geen nieuwe werkzame stoffen meer goedgekeurd. Dat betekent dat er steeds meer beschermingsmiddelen verdwijnen zonder nieuwe aanwas. Daarbij worden bijvoorbeeld schimmels na verloop van tijd minder gevoelig voor de weinige fungiciden die nog wel geregistreerd blijven. Hoe moet dat als er weinig meer overblijft?

Stavento zorgt dat middelen hun kracht behouden

Voor graan is er een mooie oplossing op de markt. Juist omdat graan voor Europa zo’n groot gewas is, wordt er veel onderzoek naar gedaan en blijven er nieuwe producten voor op de markt komen. Hierdoor kan het lijken alsof het verlopen van registraties en het optreden van resistentie bij graan ‘wel los zal lopen’. Toch zijn hier precies dezelfde mechanismen aan het werk en is deze manier van denken en werken niet vol te houden. Net zoals in andere gewassen treedt er in graan ook resistentie op tegen de gewasbeschermingsmiddelen die telers gebruiken en vervallen de registraties. Om de middelen hun werkzaamheid niet te laten verliezen, zet je ons product Stavento in. Stavento werkt op basis van de actieve stof folpet en fungeert als resistentiebreker. In feite voorkom je met Stavento resistentievorming van de schimmelcel, waarna je vertrouwde beschermingsmiddel zijn werk kan doen. Stavento werkt zo in synergie met het standaardproduct. Je gaat voorbij aan de problemen met stoffen die niet meer werken en hoef je niet op zoek naar nieuwe middelen. Stavento voeg je dus toe aan het standaardproduct dat je nu gebruikt in graan (van welke fabrikant dan ook) en je breekt de resistentie ervan.

De drievoudige werking van Stavento

Maar wat nu als schimmels resistent worden tegen Stavento? Daar kunnen we kort over zijn, want dat is in ruim zestig jaar nog niet gebeurd. De actieve stof is al sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw toegelaten op de markt en er is nog geen resistentie opgetreden. Met ons product Stavento hebben we de bewezen werking van folpet in graan vervolmaakt. Waarom worden schimmels er niet resistent tegen? Dat komt doordat folpet een zogenaamde multisite is en de schimmel multidisciplinair aanvalt. Stavento gaat de schimmel dus niet op één vlak te lijf, maar verstoort de aanwezigheid ervan op meerdere fronten. Stavento heeft zo een drievoudige werking:

  1. Resistentiemanagement
    Zoals gezegd verlaagt Stavento de resistentiegevoeligheid van het beschermingsmiddel dat een teler nu gebruikt. Daarmee breekt Stavento de resistentie en blijft het huidige product werkzaam zoals dat bedoeld is.
  2. Bestrijding
    Buiten het feit dat Stavento de werking van andere producten een boost geeft, werkt het zelf ook actief tegen septoria in tarwe. Het doet een schepje bovenop het standaardproduct. Dit resulteert in een gezonder gewas en een hogere opbrengst.
  3. Betere opname van product
    Niet alleen zorgt Stavento dat het huidige beschermingsmiddel niet resistent wordt en zijn werking verliest; het product wordt door Stavento ook nog eens beter opgenomen door het gewas. Daarmee verhoogt Stavento de effectiviteit van het standaardproduct.

Exclusieve toepassing van folpet bij ADAMA

Juist doordat Stavento op deze drie manieren tegelijk werkt, is het zo’n zinvolle en noodzakelijke toevoeging aan de optimale beschermingsstrategie voor graan. De teler haalt hiermee een product in huis dat het mogelijk maakt om op de huidige manier te blijven werken. Alleen ADAMA heeft een toelating van solo folpet als fungicide in graan in de vorm van Stavento. Wil je meer weten over ons product? Neem dan contact met ons op.