Wie zijn wij?

Bij ADAMA streven we naar een wereld waarin iedereen zeker is van voedsel en iedereen in de landbouw een goed leven heeft en daar op passende wijze voor wordt beloond. Klinkt onmogelijk? Velen delen deze visie met ons, maar wij doen het anders, hier staat hoe we dat willen doen.

Eenvoud durven scheppen

Landbouw is complex en vol uitdagingen. Samen met agrariërs, landbouwdeskundigen, distributeurs en landbouwgemeenschappen in bredere zin zoeken we manieren om de landbouw eenvoudiger te maken. We kijken voortdurend verder dan conventies om de landbouw vooruit te brengen. We doen dit met eenvoudige, praktische en innovatieve oplossingen in gewasbescherming en daarbuiten.

Agrariërs helpen groeien

Landbouw vindt niet alleen op de akker plaats. We helpen agrariërs om dingen gedaan te krijgen in hun bedrijf en daarbuiten: van zaaien tot verkoop, van hun werk op de akker tot hun gezin, hun zakenpartners en hun status in de maatschappij.

Mensen samenbrengen

We willen een sterke band met agrariërs opbouwen door eerlijk, open en flexibel te zijn. We gebruiken digitale technologie om een krachtig netwerk op te bouwen dat mensen samenbrengt en werkwijzen in de landbouw wereldwijd beïnvloedt.

Nieuwe mogelijkheden creëren

Landbouw wordt voortdurend opnieuw uitgevonden, en dit is van groot belang. Via onze opkomende platformen in snelgroeiende markten kunnen we agrariërs in alle delen van de wereld snel bereiken.

Voortbouwen op traditie

Jaren geleden hielpen we agrariërs op een duurzame manier de woestijn groen te maken en zo een land tot bloei te brengen. Nu geven we onze mensen de middelen om agrariërs te helpen hetzelfde te doen, maar dan op wereldschaal.

Agrariërs kunnen die stap niet alleen zetten. Daarom werken we bij ADAMA nauw samen met agrariërs en landbouwgemeenschappen: Listen > Learn > Deliver

logo adama