Overslaan en naar de inhoud gaan
prunus

Pitcher; Eerste ervaringen in de boomkwekerij

Het fungicide Pitcher heeft sinds juli 2021 ook een toelating in bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken, sierheesters, inclusief rozen, coniferen, kerstbomen en vaste planten (onbedekte teelt). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft Pitcher in oktober 2019 al toegelaten in buxus, bloemisterijgewassen en vaste planten. Pitcher bevat twee werkzame stoffen: folpet (450 gr/l) en fludioxonil (60 gr/l) en mag worden toegepast in de periode maart t/m september.
prunus

Met deze uitbreiding in het etiket konden we direct tijdens het groeiseizoen van afgelopen jaar starten met praktisch ervaring op te doen in diverse sierteeltgewassen. In een proef, uitgevoerd door Compas Agro, werd Pitcher ingezet tegen de schimmel roest in het gewas Rosa ‘Laxa’. Na 3 toepassingen liet het Pitcher object een beter resultaat zien ten opzichte van het het gangbare object. Ook werd er geen groeiremming geconstateerd, een belangrijk aspect in deze teelt.

Eerder al werd Pitcher beproefd in de aanpak van Botrytis in het gewas lavendel. Daarin kwam naar voren dat het effect op Botrytis goed was en vergelijkbaar was met het standaardschema wat in de praktijk wordt ingezet.

Op schurft, botrytis, cylindrocladium en roest zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan. Naast deze eerste ervaringen in proeven is ook praktijkervaring opgedaan. Met de twee werkzame stoffen, is er effect te verwachten op een breed scala aan schimmels. Zo is op diverse praktijkbedrijven in de teelt van prunus, in diverse cultivars, Pitcher preventief ingezet tegen hagelschotziekte en echte meeldauw. Daarnaast is het ook ingezet tegen echte meeldauw in hydrangea en tegen bladvlekken in cornus en viburnum. De mate van residu na 3 toepassingen was een vraagstuk. Die blijkt zeer beperkt en gaf geen problemen bij de afzet en de visuele eisen van het eindproduct.

De basis voor een gezond gewas is een goede ontwikkeling in het groeiseizoen. In de periode vanaf augustus wordt de focus groter op afharding van gewassen. Afgelopen jaar hebben we daarin ook de eerste ervaring opgedaan. De insteek daarmee is om gewassen vrij van schimmels als botrytis en phoma de bewaring in te laten gaan. Vooral in bladhoudende gewassen is dit een belangrijk thema. Binnenkort, als deze weer zullen gaan uitlopen, krijgen we een beter beeld op het effect.

Voor komend seizoen zullen we via proeven weer nieuwe ervaring opdoen. Maar ook willen we in de praktijk met telers en adviseurs graag verder kijken voor nieuwe mogelijkheden. Naast eerdere genoemde aantastingen denken we aan toepassing tegen diverse bladvlekkenziekten en taksterfte in onder andere coniferen. Ideeën en suggesties zijn welkom, we denken graag mee in nieuwe oplossingen. Voor nu alvast een goede start van het nieuwe teeltseizoen gewenst!

 

Lees meer over Pitcher.