Ceny na świecie

Dalszy wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF, w znacznej mierze w reakcji na warunki pogodowe panujące u kluczowych producentów pszenicy na Półkuli Północnej. Obawy o kondycję zasiewów pszenicy ozimej we Francji, a także na Wielkich Równinach w USA stanowiły wsparcie cen pszenicy na giełdach. Prognozy wskazują, iż w najbliższych 2 tygodniach nie należy spodziewać się większych opadów deszczu przede wszystkim we Francji. Lepszy stan upraw notuje się natomiast w Niemczech, pomimo tego iż ostatnie chłody spowolniły wegetację zasiewów o około 2-3 tygodnie w porównaniu do poprzedniego roku. Należy jednak zaznaczyć, iż utrzymujący się niewielki popyt eksportowy na unijną pszenicę hamuje większe odbicie cen tego zboża na giełdzie paryskiej. W piątek 16/04 cena pszenicy w kontrakcie majowym 2021 na MATIFie wyniosła 217,75 EUR/t i była o 2,4% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2021 wyniosła 206,75 EUR/t i była o 3,6% wyższa.

Dalszy wzrost cen rzepaku w kontraktach na nowe zbiory na giełdzie MATIF. Spore umocnienie cen ropy naftowej na przestrzeni tygodnia i znaczna zwyżka cen innych surowców oleistych, w tym cen olejów roślinnych, a także cen soi i canoli na giełdach za oceanem udzieliły wsparcia cenom rzepaku na giełdzie paryskiej. Ponadto, na rynku nie słabną obawy o wielkość tegorocznej produkcji rzepaku we Francji, w związku ze spodziewanym wyraźnym spadkiem areału zbiorów i słabą kondycją rzepaku po zimie.. W piątek 16/04 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2020) wyniosła 509,25 EUR/t i była o 0,2% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2021 wyniosła 479,50 EUR/t i była o 5,7% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 16/IV/2021

MATIF (euro/t) 16.IV.21 16.IV./9.IV.
Pszenica konsumpcyjna217,752,4%
Kukurydza220,251,5%
Rzepak509,25-0,2%
CBOT ($/t) 16.IV.21 16.IV./9.IV.
Pszenica konsumpcyjna239,722,2%
Kukurydza230,461,4%
Soja526,612,2%
Ceny na świecie
Ceny na świecie