Ceny na świecie

Dalszy, niewielki spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF. Trwające zbiory zbóż w Europie wywierają presję na ceny ziarna, w tym pszenicy. Wysokie plony pszenicy notowane we Francji, pomimo fali upałów powodują, iż tegoroczna produkcja pszenicy we Francji może przekroczyć 38 mln ton wobec 34 mln ton zebranych w 2018 roku. Jak dotychczas, pszenicę we Francji zebrano z około 63% areału. Wzrost zbiorów pszenicy rok do roku spodziewany jest także u innych kluczowych unijnych producentów, w tym Niemiec i Polski. Produkcja pszenicy ogółem w UE-28 przewidywana jest obecnie przez Międzynarodową Radę Zbożową IGC na poziomie 148,7 mln ton, tj. o 2,5 mln ton mniej niż prognozowano w czerwcu, ale o 10,9 mln ton więcej od wielkości zbiorów tego zboża w minionym roku. W piątek 26/07 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2019 na MATIFie wyniosła 175,25 EUR/t i była o 1,0% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2019 wyniosła 180,50 EUR/t i była o 0,6% niższa.

Dalszy, niewielki wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF. Ostatnie oceny potwierdzają wyraźny spadek zbiorów rzepaku we Francji, o 30-40% rok do roku. Produkcja rzepaku w całej UE-28 przewidywana jest obecnie przez IGC na poziomie 17,2 mln ton, o 0,6 mln ton mniej od czerwcowej prognozy oraz o 2,6 mln ton mniej od wielkości zbiorów w poprzednim sezonie. W piątek 26/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2018) wyniosła 379,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2019 wyniosła 378,50 EUR/t i była o 1,2% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 26/VII/2019

MATIF (euro/t) 26.VII.19 26.VII./19.VII.
Pszenica konsumpcyjna175,25-1,0%
Kukurydza179,25-0,8%
Rzepak379,751,5%
CBOT ($/t) 26.VII.19 26.VII./19.VII.
Pszenica konsumpcyjna182,25-1,3%
Kukurydza163,14-3,8%
Soja324,52-2,0%
Ceny na świecie
Ceny na świecie
Ceny w świecie - foto