Ceny na świecie

Niewielki spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF. Wśród uczestników rynku ponownie pojawiła się niepewność co do możliwości znacznego zwiększenia eksportu pszenicy z UE-28 w dalszej części sezonu, zważywszy na umacniający się kurs euro względem dolara i silną konkurencję ze strony innych eksporterów (USA, Argentyna). Dość powiedzieć, iż w środę Komisja Europejska obniżyła wcześniejszą prognozę eksportu pszenicy miękkiej z EU-28 do krajów trzecich o 2 mln ton do 18 mln ton. Notowania cen pszenicy na MATIFie w dalszym ciągu pozostają w kilkumiesięcznym trendzie bocznym. Od początku stycznia br., cena pszenicy w kontrakcie najbliższym kształtuje się w wąskim przedziale 203-206 euro/t. W piątek 1/02 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2019 na MATIFie wyniosła 204,00 EUR/t i była o 0,9% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2019 wyniosła 205,50 EUR/t i była o 0,6% niższa niż przed tygodniem.

Niewielki spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF. W stronę Europy płyną statki z australijską canolą, które zwiększą uszczuploną podaż surowca w UE w najbliższym czasie. Ponadto, Komisja Europejska oznajmiła, iż amerykańska soja może być wykorzystywana do produkcji biodiesla w krajach UE, co może przełożyć się na zmniejszenie zużycia rzepaku do tego celu przez unijnych wytwórców. Wsparciem cen rzepaku są natomiast rosnące szanse na porozumienie handlowe pomiędzy USA i Chinami i zapowiedziany zakup 5 mln ton amerykańskiej soi przez Chiny, a także notowana zwyżka cen ropy naftowej na giełdach. W piątek 1/02 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2018) wyniosła 372,25 EUR/t i była o 0,6% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2019 wyniosła 367,50 EUR/t i także była o 0,6% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 1/II/2019

MATIF (euro/t) 1.II.19 1.II./25.I.
Pszenica konsumpcyjna204,00-0,9%
Kukurydza177,00-1,5%
Rzepak372,25-0,6%
CBOT ($/t) 1.II.19 1.II./25.I
Pszenica konsumpcyjna192,610,8%
Kukurydza148,89-0,5%
Soja337,16-0,8%
Ceny na świecie
Ceny na świecie
Ceny w świecie - foto