Ceny na świecie

Stabilne ceny pszenicy na giełdzie MATIF. Od początku kwietnia, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej porusza się w trendzie bocznym, w wąskim przedziale 187-190 euro/t. Pomimo utrzymującego się dynamicznego tempa eksportu pszenicy z Francji i Niemiec do krajów trzecich, na rynku notuje się brak nowych czynników fundamentalnych, które mogłyby wpłynąć na większe odbicie cen pszenicy ze starych zbiorów na giełdzie paryskiej. Ciągle optymistyczne prognozy zbiorów pszenicy w UE-28 ciążą na cenach pszenicy w kontraktach na nowe zbiory, aczkolwiek uczestników rynku niepokoi brak wystarczających opadów deszczu na kontynencie europejskim. Z tego też powodu w kwietniowym raporcie firma Strategie Grains zmniejszyła wcześniejszą prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 w 2019 roku o 1,3 mln ton do 144,8 mln ton. Niemniej jednak, taki poziom produkcji ciągle byłby o 14% większy od wielkości zbiorów osiągniętej w 2018 roku, głównie za sprawą znacznego zwiększenia areału zasiewów pszenicy ozimej, kosztem rzepaku ozimego. W piątek 12/04 cena pszenicy w kontrakcie majowym 2019 na MATIFie wyniosła 189,25 EUR/t i była taka sama jak przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2019 wyniosła 177,00 EUR/t i również nie uległa zmianie.

Śladowy wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF. Pomimo ograniczonej sprzedaży rzepaku ze starych zbiorów przez unijnych farmerów, wielu przetwórców w UE wydaje się być w znacznym stopniu pokryta w surowiec, co hamuje większe odbicie cen starego rzepaku na MATIFie. Z drugiej strony, ceny rzepaku w kontraktach na nowe zbiory wspierają rosnące ceny ropy naftowej na giełdach światowych oraz prognozy wskazujące na spory spadek zbiorów rzepaku u kluczowych unijnych producentów w 2019 roku. W piątek 12/04 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2018) wyniosła 361,75 EUR/t i była o 0,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2019 wyniosła 363,75 EUR/t i nie uległa zmianie w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 12/IV/2019

MATIF (euro/t) 12.IV.19 12.IV./5.IV.
Pszenica konsumpcyjna189,250,0%
Kukurydza167,50-1,6%
Rzepak361,750,1%
CBOT ($/t) 12.IV.19 12.IV./5.IV.
Pszenica konsumpcyjna170,64-0,7%
Kukurydza142,12-0,4%
Soja328,93-0,4%
Ceny na świecie
Ceny na świecie
Ceny w świecie - foto