Ceny w Polsce

Na rynku w dalszym ciągu notuje się wyraźne spowolnienie w handlu. Trwające prace polowe oraz okres świąteczny powodują, iż ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników jest bardzo mało, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże. Większe partie towaru można kupić od firm handlowych, ale liczba ofert sprzedaży ziarna z ich strony także się skurczyła.

Z drugiej strony, presja na zakupy ziarna ze strony przetwórców nieco osłabła, większość wytwórni pasz wydaje się być pokryta w surowiec przynajmniej na II połowę kwietnia/początek maja i obecnie kupuje zboża na dostawy majowe/czerwcowe.

Wiele wskazuje na to, iż większy handel ziarnem nastąpi dopiero po długim weekendzie majowym. Wielkość obrotów będą w znacznej mierze determinować warunki pogodowe. Utrzymująca się posucha w wielu regionach kraju budzi coraz większe obawy rolników o stan zasiewów. Prognozy pogody na kolejne tygodnie nie są zbyt optymistyczne. Większe opady deszczu spodziewane są dopiero w końcu kwietnia br. Utrzymanie się posuchy zapewne dodatkowo zniechęciłoby wielu rolników do sprzedaży zbóż w maju br.

W związku z obawami o wpływ posuchy na kondycję upraw, rolnicy nie są zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna ze zbiorów 2019 roku. Ocenia się, iż w skali kraju obecnie jedynie 5-8% tegorocznego ziarna zostało sprzedanego, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku kontrakty były już zawarte na około 20% zbiorów.

W połowie tygodnia, ceny oferowane za ziarno z dostawą kształtowały się następująco (przy zakupie większych partii ziarna):

 • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 800-830 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 790-830 PLN/t,
 • pszenżyto – 770-790 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 750-790 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 690-750 PLN/t,
 • żyto paszowe – 670-700 PLN/t,
 • kukurydza – 690-720 PLN/t,
 • owies paszowy – 680-720 PLN/t.

W porównaniu z lutym i marcem, w kwietniu br. eksport zbóż drogą morską będzie śladowy. Nie wykluczone, iż dopiero w końcu kwietnia rozpocznie się załadunek 1 panamaxa pszenicą z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej oraz kolejnego statku, który zabierze około 25 tys. ton pszenicy wysokobiałkowej (14.0% białka). Przedmiotem eksportu w znacznej mierze będzie ziarno, które już znajduje się na stanach magazynowych eksporterów.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w połowie tygodnia ceny pszenicy ze starych zbiorów z dostawą do portów nie uległy zmianie i kształtowały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) – 840 PLN/t (dostawa IV),
 • pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 820-825 PLN/t (dostawa IV).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2019 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów przedstawiały się następująco:

 • żyto konsumpcyjne – 610 PLN/t (dostawa VIII/IX),
 • pszenżyto – 615-620 PLN/t (dostawa VIII/IX),
 • kukurydza – 675-680 PLN/t (dostawa X)

Eksport polskiego ziarna zbóż na kołach na rynek niemiecki jest w dalszym ciągu trudny w związku z brakiem opłacalności.

Import zbóż do kraju cały czas pozostaje ograniczony. Import ziarna zbóż z Węgier czy Słowacji na szerszą skalę nie jest opłacalny. Nieco większe możliwości notuje się natomiast w przypadku importu pszenicy paszowej z Czech. Cały czas pojawiają się natomiast oferty sprzedaży niemieckiego jęczmienia w cenach 790-795 PLN/t z dostawą do centrum kraju.

Import ukraińskiej kukurydzy cały czas w znacznej mierze dotyczy realizacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy tego zboża. Cena ukraińskiej kukurydzy na bazie FCA terminal przeładunkowy w woj. świętokrzyskim (dostawy IV-V 2019) niezmiennie wynosi 185 $/t. Zainteresowanie zakupami tego zboża przez krajowe podmioty jest jednak znikome w związku z dostępnością tańszej kukurydzy krajowej.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto