Ceny w Polsce

Na rynku krajowym w dalszym ciągu notuje się wyraźnie ograniczone zapotrzebowanie na zboża ze strony wytwórni pasz. Większość wytwórni posiada bowiem zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i zgłasza obecnie mniejsze zapotrzebowanie na surowiec w związku z notowanym mniejszym przerobem, deklarując większe zakupy w marcu/kwietniu. Początek roku to tradycyjnie okres, w którym notuje się mniejszy przerób ziarna na pasze. Niemniej jednak, rozpoczynające się w marcu wstawienia kurcząt i większy chów przydomowy powinny wpłynąć na wzrost popytu na pasze ze strony hodowców i tym samym przełożyć się na zwiększenie produkcji pasz.

Należy jednak zaznaczyć, iż niekorzystne relacje pomiędzy cenami żywca wieprzowego i drobiowego, a cenami zbóż w pewnym stopniu wpłyną na ograniczenie produkcji pasz przemysłowych w dalszej części sezonu i tym samym ograniczą zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz.

Z kolei, młyny obecnie także kupują mało ziarna gdyż wydają się być pokryte w surowiec na najbliższe tygodnie.

Obecnie ziarno w dalszym ciągu oferują głównie firmy handlowe. Największą podaż zbóż notuje się w przypadku kukurydzy. Mniej jest natomiast ofert sprzedaży pszenicy. Rolnicy są gotowi sprzedać pszenicę, ale po żądanych przez nich cenach, nie taniej. Lokalnie wzrosła podaż jęczmienia paszowego. Cały czas mało w ofertach sprzedaży jest pszenżyta. Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się znaczna różnica w cenach kukurydzy i pszenicy paszowej wynosząca około 100-120 PLN/t, co świadczy o ciągle dużej podaży tego zboża w kraju.

W połowie tygodnia, ceny oferowane za ziarno z dostawą kształtowały się następująco (przy zakupie większych partii ziarna):

 • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 840-880 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 840-870 PLN/t,
 • pszenżyto – 790-820 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 840-870 PLN/t,
 • jęczmień browarny – 900-970 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 740-790 PLN/t,
 • żyto paszowe – 700-750 PLN/t,
 • kukurydza – 730-770 PLN/t,
 • owies paszowy – 720-780 PLN/t.

W styczniu 2019 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł jedynie 21 tys. ton, z tego około 10 tys. ton pszenicy. W lutym br. eksport pszenicy drogą morską będzie znacznie większy i może przekroczyć 150 tys. ton. Obecnie w porcie Gdynia ładowane są 2 panamaxy z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej które łącznie zabiorą ok. 120 tys. ton pszenicy. Ziarno to zostało już wcześniej kupione przez eksporterów.

W połowie tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów przedstawiały się następująco (netto):

 • pszenica konsumpcyjna (min. 12,5% białka) – 875-880 PLN/t (dostawa II),
 • pszenica konsumpcyjna (min. 14% białka) – 895-900 PLN/t (dostawa II).

Z kolei, ceny proponowane za zboża ze zbiorów 2019 roku z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia w sierpniu/październiku 2019 przedstawiały się następująco (netto):

 • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 775-780 PLN/t (dostawa VIII-X),
 • żyto konsumpcyjne – 640 PLN/t (dostawa VIII/IX),
 • żyto paszowe – 620 PLN/t (dostawa VIII/IX),
 • pszenżyto – 660 PLN/t (dostawa VIII-IX).

Na kołach przedmiotem eksportu jest w dalszym ciągu przede wszystkim kukurydza, która wysyłana jest na rynek niemiecki (wschodnie landy). W I połowie bieżącego sezonu (liczonego tak jak dla pozostałych zbóż, tj. do 1 lipca do 31 grudnia 2018 eksport kukurydzy z kraju był bardzo duży i przekroczył 650 tys. ton.

Po stronie importu, przedmiotem przywozu w dalszym ciągu jest głównie ukraińska kukurydza. Obecnie trwa realizacja wcześniej zawartych kontraktów na dostawy tego zboża. Cena kukurydzy na granicy w Dorohusku to ciągle poziom około 680 PLN/t, po przeładunku na samochód, tj. około 740 PLN/t z dostawą do centrum kraju. Cena ukraińskiej kukurydzy na bazie FCA terminal przeładunkowy w woj. świętokrzyskim (dostawy II-V 2019) cały czas wynosi 200 $/t. Nie notuje się jednak dużych „świeżych” zakupów ukraińskiej kukurydzy przez przetwórców.

Z kolei, import pszenicy z południa Europy jest cały czas niewielki w związku z niekorzystnymi relacjami kursowymi i brakiem opłacalności.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto