Ceny w Polsce

Pomimo trwających zbiorów, w większości regionów kraju rynkowa podaż ziarna nie jest duża, ale i tutaj także notuje się spore zróżnicowanie regionalne, w zależności od stopnia zaawansowania zbiorów. Rolnicy niechętnie decydują się na sprzedaż ziarna. Dlatego też wielu z nich decyduje się na jego przechowanie. Zboża sprzedają głównie ci producenci, którzy nie dysponują odpowiednią powierzchnią magazynową.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna ze zbiorów lat 2018-2019 oferowane przez krajowych przetwórców z dostawą w żniwa przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna - 650-690 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 630-660 PLN/t
  • żyto konsumpcyjne – 560-600 PLN/t,
  • żyto paszowe – 540-570 PLN/t,
  • pszenżyto – 560-600 PLN/t,
  • jęczmień paszowy – 570-610 PLN/t,
  • kukurydza – 630-700 PLN/t (zbiór 2018),
  • owies paszowy – 530-580 PLN/t.

Z kolei, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców obecnie kształtują się na poziomie około 1530-1580 PLN/t z dostawą, plus dopłaty za jakość wobec 1540-1600 PLN/t notowanych w tym samym okresie 2018 roku.

W lipcu br., eksport zbóż z kraju drogą morską będzie niewielki i wyniesie jedynie kilkadziesiąt tys. ton. Obecnie, eksport zbóż przez porty jest ciągle bardzo mały.

W połowie tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej ze zbiorów 2019 oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 705-710 PLN/t (dostawa VII-VIII),
  • pszenica konsumpcyjna (14.0% białka) – 715-725 PLN/t (dostawa VIII),

Wiele wskazuje na to, iż eksport zbóż w okresie pożniwnym, tj. pierwszych miesiącach sezonu 2019/20 nie będzie duży w związku z brakiem konkurencyjności tj. silną konkurencją ze strony krajów Basenu Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. Nie ma zbyt dużego zainteresowania rolników sprzedażą ziarna z dostawą do portów po obecnych cenach. Tym samym eksporterzy mają niewiele sprzedanych statków.

Import pszenicy konsumpcyjnej jak i paszowej z południa Europy w dalszym ciągu nie jest atrakcyjny cenowo.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto