Kondycja upraw

Notowane w ostatnich dniach opady, niskie temperatury i pochmurne dni spowodowały spowolnienie wegetacji w kraju. Na razie kondycja upraw w kraju jest jednak dobra/bardzo dobra. Spodziewane obfite w najbliższych dniach opady deszczu dodatkowo poprawią uwilgotnienie gleby w większości regionów kraju.

W ostatnich dniach na wielu plantacjach rzepaku doszło do obniżenia temperatur w ciągu nocy. Nie powinny one jednak stanowić zagrożenia dla rozwijających się kwiatów, które aktualnie są ukryte i oczekują na ocieplenie.

Kondycja upraw foto