Kondycja upraw

W wielu regionach kraju w dalszym ciągu notuje się brak wystarczających opadów deszczu. Niskie uwilgotnienie gleby występuje głównie w województwach położonych w centrum i na północy kraju. Dalszy brak opadów może wyraźnie osłabić potencjał plonotwórczy zbóż, szczególnie odmian jarych.

Uczestnicy rynku z coraz większym niepokojem patrzą na notowany brak potrzebnych opadów deszczu zarówno w krajach UE jaki i w niektórych regionach Rosji, gdzie w prognozach nie widać większych opadów w kolejnych 2 tygodniach. Sucho jest przede wszystkim w krajach na południu i w centrum Europy. Opady potrzebne są także na zachodzie kontynentu.

Kondycja upraw foto