Kondycja upraw

Początek lutego przyniósł wzrost temperatur w kraju. Prognozowane utrzymanie się dodatnich temperatur w I połowie lutego br. może wpłynąć na częściowe rozhartowanie ozimin. Pobudzenie roślin w tym okresie może obniżyć ich mrozoodporność, a więc i ich zdolność do przeżycia w ekstremalnych temperaturach w kolejnych tygodniach zimy. Na razie jednak w prognozach nie widać powrotu mroźnej zimy.

Kondycja upraw foto